Comunicate de presă

Incidente de integritate – 18 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

Incidente de integritate – 18 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010   Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 18 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează: DRĂGAN NICOLAE,Primar al Com. Târgșoru Vechi, Jud. Prahova CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVÎn perioada exercitării mandatului de primar 2016 – 2020, DRĂGAN NICOLAE a semnat cu mențiunea „bun de plată” facturi emise de societatea în cadrul căreia fiul său deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator, precum și de societatea în cadrul căreia mama persoanei evaluate a deținut calitatea de asociat unic și funcția de administrator.  De asemenea, în baza Hotărârii C.L. din data de 28 mai 2019, Primăria comunei Tîrgșoru Vechi (reprezentată prin Drăgan Nicolae – primar, în calitate de vânzător) a încheiat la data de 19 septembrie 2019 un contract de vânzare – cumpărare cu societatea comercială în cadrul căreia fiica acestuia deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator.  Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 75, lit. a)  din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019) și art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G 57/2019 (în vigoare începând cu data de 05.07.2019). PURGE IOAN,Primar al Com. Gepiu, Jud. Bihor CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHETÎn calitate de primar, a semnat două certicate de urbanism și o serie de documente necesare pentru înființarea unei agropensiuni de către fiul său, generându-se astfel, un folos material pentru fiul persoanei evaluate.  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 76, alin (1) din Legea nr. 161/2003 și art. 228, alin (1), lit a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019.  Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către  PURGE IOAN a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea atribuțiilor de primar, a semnat mai multe acte în beneficiul direct al fiului său, în vederea  înființării de către acesta a unei agropensiuni.  TÎRZIU LAURENȚIU-IONEL,Primar al Com. Belint, Jud.Timiș INCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 octombrie 2020 – 26 aprilie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriului P.F.A., obținând venituri din activități agricole și subvenții de la APIA Timiș. Astfel, TÎRZIU LAURENȚIU-IONEL a încălcat prevederile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr.161/2003. POPA ZACHIU,Primar al Com. Dumbrăvița, Jud. Brașov INCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 04 octombrie 2016 – 08 septembrie 2020, întrucât a deținut calitatea de membru în C.A. al Grădiniței cu Program Normal Dumbrăvița, consiliu din a cărui componență a făcut parte și cumnata persoanei evaluate, director al unității de învățământ, încălcând astfel, prevederile art. 7, alin. (4), lit. a) din Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar. TURCIN IOAN,Primar al Com. Păuliș, Jud. Arad și fost viceprimar SESIZARE PARCHETAgenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către TURCIN IOAN a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea atribuțiilor de primar, a îndeplinit acte prin care a obținut foloase patrimoniale pentru sine, fiind beneficiarul direct al tuturor actelor emise. TOMA IOAN,fost Primar al Com.  Brăești, Jud. Botoșani(mandatul 2016 – 2020) CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHETLa data de 19 martie 2019, în perioada exercitării mandatului de primar, TOMA IOAN a încheiat un Act adițional la Convenția civilă de prestări servicii încheiată la data de 02 decembrie 2015 între Primăria comunei Brăești (în calitate de angajator) și soția persoanei evaluate (în calitate de salariat), prin care se hotărăște de comun acord modificarea contractului individual de muncă prin modificarea salariului de bază lunar brut al acesteia, începând cu data de 01 aprilie 2019.  Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.  De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către TOMA IOAN a infracțiunii de conflict de interese (text în vigoare până la data de 28 iulie 2017), respectiv folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane (text în vigoare începând cu data de 28 iulie 2017), prevăzută de  art. 301 din Codul Penal, întrucât a semnat în calitate de primar, un număr de 7 acte juridice (2 convenții civile și 5 acte adiționale) care au creat un avantaj patrimonial pentru soția acestuia. BIRĂRUȚI CRISTIAN,fost Primar al Com. Alunu, Jud. Vâlcea(mandatul 2016 – 2020 ) SESIZARE PARCHETAgenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către  BIRĂRUȚI CRISTIAN a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de  art. 301 din Codul Penal. Astfel, în luna decembrie a anului 2017, în perioada exercitării funcției de primar, persoana evaluată a încheiat în calitate de persoană fizică un contract de asistență juridică cu un cabinet de avocatură ce avea în derulare un contract  cu Primăria Alunu, având ca obiect asistență și reprezentare, consultanță juridică, redactare înscrisuri la sediul Primăriei, încheiat în luna ianuarie a anului 2017. Menționăm faptul că la data de 14 august 2019, Agenția Națională de Integritate a constatat și conflictul de interese administrativ în cazul lui  BIRĂRUȚI CRISTIAN, întrucât, în calitate de primar (mandatul 2016 – 2020), a semnat în data de 03 ianuarie 2017 un contract de prestări servicii cu Asociația Județeană de Fotbal Vâlcea privind susținerea activității Asociației A.S. Oltețul Alunu, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate a deținut funcția de vicepreședinte până la data de 01 septembrie 2017, precum și 12 ordine de plată, încălcând astfel

Incidente de integritate – 18 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010 Read More »

Fals în declarații – nedeclarare venituri din jocuri de noroc în cuantum total de peste 200.000 lei / avere nejustificată și sesizare parchet

Fals în declarații – nedeclarare venituri din jocuri de noroc în cuantum total de peste 200.000 lei / avere nejustificată și sesizare parchet   Agenția Națională de Integritate a constatat indicii referitoare la săvârșirea infracțiunii de fals în declarații sau existența unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate, în cazul a 6 foști sau actuali funcționari publici cu statut special, după cum urmează: BĂRDAN SORIN, Funcționar public cu statut special (polițist) în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea AVERE NEJUSTIFICATĂ ȘI SESIZARE PARCHETAgenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 99.104 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de către BĂRDAN SORIN în perioada supusă evaluării. Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel  Timișoara, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către BĂRDAN SORIN. De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către BĂRDAN SORIN a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a menționat deținerea și respectiv înstrăinarea mai multor autoturisme în declarațiile de avere depuse în perioada supusă evaluării. PATRIANU DANIEL, Funcționar public cu statut special – Șef serviciu la Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale din cadrul  Ministerului Afacerilor Interne SESIZARE PARCHETAgenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către PATRIANU DANIEL a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal întrucât nu a declarat veniturile încasate din jocuri de noroc în cuantum de 142.617 Lei, în declarațiile de avere depuse în perioada exercitării funcției publice. NICOLA SILVIU – COSTINEL,    Funcționar public cu statut special – inspector de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu SESIZARE PARCHETAgenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către NICOLA SILVIU – COSTINEL a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a declarat veniturile încasate din jocuri de noroc în cuantum de 40.724 Lei, în declarațiile de avere depuse în perioada exercitării funcției publice. EPURE ELIODOR-ION,   Funcționar public cu statut special – agent șef de poliție în cadrul Formațiunii Rutiere a Poliției orașului Pantelimon – I.P.J. Ilfov SESIZARE PARCHETAgenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de EPURE ELIODOR-ION a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a declarat veniturile realizate din jocuri de noroc, dobânzi, dividende și salarii în cuantum de 35.604 Lei în declarațiile de avere depuse în perioada exercitării funcției publice. De asemenea, EPURE ELIODOR-ION nu a menționat în declarațiile de interese depuse în perioada exercitării funcției publice, calitățile și funcțiile deținute în cadrul a două societăți comerciale. BOGDAN ION,   fost Funcționar public cu statut special cu funcție de conducere (director) în cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Centrul de Formare Inițială și Continuă SESIZARE PARCHETAgenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Orăștie cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către BOGDAN ION a infracțiunii de fals în declarații  prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a declarat veniturile încasate din jocuri de noroc în cuantum de 13.211 Lei, în declarațiile de avere depuse  în perioada exercitării funcției publice. FLORISTEAN ADRIAN,   Funcționar public cu statut special (agent de poliție) în cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetul Marmației SESIZARE PARCHETAgenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către FLORIȘTEAN ADRIAN a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal , întrucât nu a declarat veniturile încasate din jocuri de noroc în cuantum de 3.160 Lei, în declarațiile de avere depuse  în perioada exercitării funcției publice. Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.   AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Fals în declarații – nedeclarare venituri din jocuri de noroc în cuantum total de peste 200.000 lei / avere nejustificată și sesizare parchet Read More »

Averi nejustificate în cuantum de 1.857.276,76 lei (aprox. 400.000 euro) – 3 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

Averi nejustificate în cuantum de 1.857.276,76 lei (aprox. 400.000 euro) – 3 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010   Agenția Națională de Integritate a constatat existența unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate în cuantum total de 1.857.276,76 Lei în cazul a trei persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:  MANEA DANIEL,  Director executiv al Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Orașului Eforie, Jud. Constanța AVERE NEJUSTIFICATĂAgenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 1.337.528 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de cătreMANEA DANIEL în perioada supusă evaluării. Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel  Constanța, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către MANEA DANIEL. EPURE GHEORGHE DORU,  Consilier în cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Rm. Vâlcea/ Garda Forestieră Rm. Vâlcea AVERE NEJUSTIFICATĂAgenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 314.486,76 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de către EPURE GHEORGHE DORU în perioada supusă evaluării. Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Craiova, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către EPURE GHEORGHE DORU. GHINEA VALERIA,  fost Comisar la Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Constanța AVERE NEJUSTIFICATĂAgenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 205.262 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de către GHINEA VALERIA în perioada supusă evaluării. Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Constanța, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către GHINEA VALERIA. Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.            Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.                AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Averi nejustificate în cuantum de 1.857.276,76 lei (aprox. 400.000 euro) – 3 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010 Read More »

Rezultatele sistemului PREVENT în anul 2021

Rezultatele sistemului PREVENT în anul 2021     Rezultate în trimestrele III și IV 2021   În perioada iulie – decembrie 2021, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 1.433 proceduri de achiziție publică. Dintre aceste proceduri, aproximativ 23% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conțin 6.828 contracte subsecvente (loturi). Mai mult decât atât, în aceeași perioadă au fost emise 17 avertismente de integritate în valoare totală de 110,8 milioane lei (aprox. 22,4 milioane euro). În analiza PREVENT au fost luate în considerare date și informații cu privire la 613 autorități contractante, 4.143 de operatori economici și 67.891 persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ofertanților.     Rezultate în anul 2021   În perioada ianuarie – decembrie 2021, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 7.803 proceduri de achiziție publică.   Dintre aceste proceduri, aproximativ 20% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conțin 39.817 contracte subsecvente (loturi).   Mai mult decât atât, în aceeași perioadă au fost emise 26 avertismente de integritate în valoare totală de 133,4 milioane lei (aprox. 27 milioane euro).     Rezultate în perioada 20 iunie 2017 – 31 decembrie 2021 Prin intermediul sistemului PREVENT, Agenția Națională de Integritate a emis, în perioada 20 iunie 2017 – 31 decembrie 2021, 153 avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese în proceduri de achiziție publică în valoare totală de peste 1,4 miliarde lei (peste 290 milioane euro). Potențialele conflicte de interese semnalate de sistem se referă la proceduri de achiziție publică derulate de autorități contractante reprezentând ministere, instituții publice de la nivel central și local, unități administrativ-teritoriale, regii autonome, precum și companii/societăți comerciale la care statul este acționar majoritar. Dintre acestea, în aproximativ 88% din cazuri, conducătorii autorităților contractante au înlăturat cauzele care generau conflictele de interese, iar în 2 cazuri, ANI a declanșat din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, întrucât aceste cauze nu au fost eliminate. În 16 cazuri pentru care s-au emis avertismente de integritate, Agenția Națională de Integritate va proceda la aplicarea art. 9 din Legea nr. 184/2016, în situația în care nu va fi înlăturată cauza conflictului de interese. Potrivit art. 9 din Legea nr. 184/2016: „Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanşează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.“ În perioada de referință, sistemul PREVENT a analizat, cu scopul de a detecta potențiale conflicte de interese, 70.635 proceduri de achiziție publică. Dintre acestea, aproximativ 16% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, o treime dintre aceste proceduri conțin un număr total de 314.731 contracte subsecvente (loturi). De asemenea, în 63 de situații, ANI a notificat Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) pentru posibile nereguli în procedurile de achiziție publică, rezultate în urma activității de analiză a PREVENT.     Ce este și cum funcționează sistemul PREVENT   Sistemul PREVENT a fost lansat la sfârșitul lunii iunie 2017 cu scopul de a preveni conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex-ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri. Concret, acest mecanism de prevenție presupune analizarea datelor și a informațiilor introduse în Formularul de integritate de către persoana responsabilă din cadrul autorității contractante prin interconectarea sistemului PREVENT cu baze de date relevante (Oficiul Național al Registrului Comerțului – ONRC, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date – DEPABD). Elementul de noutate al sistemului PREVENT este dat de faptul că acesta poate identifica, în mod automat, prezumtivele relații ce pot exista între persoane din autoritatea contractantă și persoane din cadrul operatorilor economici ce au calitatea de ofertanți în cadrul procedurilor de achiziție inițiate de către o autoritate contractantă. În cazul depistării unui posibil conflict de interese, ANI emite un avertisment de integritate, iar autoritatea contractantă trebuie să ia toate măsurile de îndepărtare a posibilului conflict de interese emis de sistemul PREVENT. Mai multe detalii despre sistemul PREVENT pot fi consultate la secțiunea dedicată din pagina de Internet a Agenției Naționale de Integritate la adresa https://www.integritate.eu/prevent.aspx .     AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Rezultatele sistemului PREVENT în anul 2021 Read More »