Raportul GRECO: „România are în vigoare un sistem solid pentru declararea averii și intereselor”


Agenția Națională de Integritate (ANI) și-a continuat activitatea pentru evaluarea declarațiilor de avere și de interese, care în prezent sunt transmise online, prin intermediul unei platforme electronice, și determinarea situațiilor de averi nejustificate, conflicte de interese și incompatibilități.”, potrivit ultimului Raport al Grupului de State împotriva Corupției (GRECO).

Echipa de evaluare GRECO punctează faptul că legislația în materia integrității este disparată într-o serie de acte normative, cadrul legal de integritate existent necesitând „o mai mare claritate, coerență și predictibilitate”. În același sens, documentul amintește și faptul că Raportul Comisiei Europene din 2022 „Rule of Law” cu privire la România, reține faptul că peisajul legislativ al integrității rămâne fragmentat și necesită actualizare.

Având în vedere acestea, experții GRECO recomandă „efectuarea unui studiu analitic cuprinzător al cadrului legal de integritate existent și, în lumina constatărilor sale, revizuirea cadrului actual de integritate pentru a spori claritatea, coerența și caracterul complet al acestuia”.

Totodată, experții Grupului de State împotriva Corupției recomandă ca „declarațiile de avere și interese ale persoanelor cu funcții executive de conducere să fie verificate efectiv și substanțial în mod regulat de către Agenția Națională de Integritate“.

Raportul Grupului de State împotriva Corupției apreciază implementarea de către ANI a sistemului informatic PREVENT, ce are ca scop prevenirea conflictelor de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. În acest sens, experții GRECO consideră sistemul PREVENT ca fiind o bună practică ce poate fi replicată în alte state.

În același timp, raportul GRECO salută intrarea în vigoare a Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, prin care Agenția Națională de Integritate a fost desemnată canal extern de raportare – autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii.

În contextul încredințării de noi sarcini și responsabilități, dar și având în vedere sarcina ANI de gestionare a sistemului declarării averii și intereselor, Raportul GRECO punctează faptul că este necesară „alocarea de resurse financiare, umane, administrative suplimentare și resurse materiale” Agenției.  

Raportul Grupului de State împotriva Corupției aferent rundei a cincea de evaluare privind România, Prevenirea corupției și promovarea integrității la nivel central (funcții executive de conducere) și la nivelul instituțiilor de punere în aplicare a legii a fost adoptat în cadrul celei de-a 94-a Reuniuni Plenare și dat publicității astăzi, 07 septembrie 2023.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE