COORDONATOR REFORMĂ

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/14.12.2021, ANI are calitatea de coordonator de reforme și/sau investiții în cadrul PNRR, Pilonul V –Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională, Componenta 14 – Buna guvernanță, Reforma 7 – Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate.

 
Unul dintre jaloanele cuprinse în cadrul acestei reforme se referă la intrarea în vigoare a legilor consolidate privind integritatea. Jalonul nr. 431 urmează a fi implementat prin proiectul intitulat „NIAct – Actualizarea legislației în domeniul integrității și oferirea de sprijin autorităților și deponenților în tranziția către declararea digitală a averilor și intereselor”, cod SIPOCA 1158, care este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 și se află în implementare din data de 22 februarie 2022.
 
Calitatea de coordonator de reformă pe PNRR a A.N.I. reprezintă un exemplu de bune practici, de complementaritate a rezultatelor finanțărilor și trasabilitate obiectivelor prin finanțarea unui proiect în cadrul fondurilor structurale și atingerea obiectivelor finale prin reforma propusă în cadrul P.N.R.R.
 
Proiectul „NIAct – Actualizarea legislației în domeniul integrității și oferirea de sprijin autorităților și deponenților în tranziția către declararea digitală a averilor și intereselor” s-a finalizat în luna decembrie 2023 iar materialele video pot fi consult ate la secțiunea Ghiduri Video iar informații suplimentare pot fi obținute de pe pagina dedicată.