LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE IMPORTANTE

Agenția Națională de Integritate are obligația de a întocmi lista funcțiilor publice importante prevăzute în legislația națională, pe baza datelor și a informațiilor transmise de către entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație. Potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, funcțiile publice importante constitutie baza pentru determinarea persoanelor expuse public (PEP).

Prin funcţii publice importante se înţeleg: 

  • şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat; 
  • membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; 
  • membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; 
  • membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac; 
  • membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; 
  • ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate; 
  • membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale; 
  • directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internaţionale.