LEGEA 52/2003

 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora. 

 

Prezentul act normativ are drept scop sporirea gradului de responsabilitate a administrației publice față de cetățean, ca beneficial al deciziei administrative, precum și stimularea participării active a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative, pe de altă parte. Totodată, legea urmărește și sporirea gradului de transparență de la nivelul întregii administrații publice. 

 

Agenția Națională de Integritate asigură respectarea prevederilor legale în procesul de elaborare a actelor normative care se află sub incidența Legii nr. 52/2003.