Incidente de integritate – 4 aleși locali


Agenția Națională de Integritate a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 4 aleși locali, după cum urmează:

 ALEXE COSTEL,

fost Ministru al mediului, apelor și pădurilor (în perioada  04 noiembrie 2019 – 05 noiembrie 2020) și actual Președinte al C.J Iași  
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către ALEXE COSTEL, fost Ministru al mediului, apelor și pădurilor a infracțiunii de fals în declarații prevăzută de art. 326 din Codul Penal.

Persoana evaluată nu a declarat în declarațiile de avere depuse în anul 2020, împrumutul în valoare de 107.600 Lei, reprezentând creditarea  unei societăți comerciale în cadrul căreia soția acestuia deținea calitatea de asociat și funcția de administrator.
 ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS,

Primar al Mun. Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna     
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS a infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal.

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, persoana evaluată a îndeplinit acte prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, respectiv a încheiat contracte de prestări servicii cu o societate cu punct de lucru activ în spațiul comercial deținut anterior de către societatea în cadrul căreia acesta deține calitatea de asociat.
 LAZĂR PAUL-IULIAN,

Primar al Com. Muntenii de Jos, Jud. Vaslui   
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către LAZĂR PAUL-IULIAN a infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal.

În calitate de primar, persoana evaluată a inițiat și promovat un Proiect de Hotărâre prin care s-a propus reprezentantul C.L al comunei Muntenii de Jos în Adunarea generală a acționarilor a unei societăți la care Consiliul local deține calitatea de acționar – proiect adoptat la data de 20 ianuarie 2021, în forma propusă de inițiator. 

În calitate de reprezentant al C.L în A.G.A a societății la care Consiliul local deține calitatea de acționar, LAZĂR PAUL-IULIAN a obținut, în perioada 2021 – septembrie 2022, venituri totale în sumă de 42.659 Lei.

De asemenea, LAZĂR PAUL-IULIAN a emis la data de 05 februarie 2021, la solicitarea soției sale, o adeverință care atestă că aceasta este deținătoarea unui teren situat în intravilanul loc. Băcăoani, Com. Muntenii de Jos.

Mai mult, LAZĂR PAUL-IULIAN a semnat la data de 13 aprilie 2021 Întâmpinarea depusă de comuna Muntenii de Jos la cererea de chemare în judecată introdusă de soția sa.

Totodată, există și indicii referitoare la posibila săvârșire de către LAZĂR PAUL-IULIAN a infracțiunii de fals în declarații prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a menționat în declarația de avere din data de  27 mai 2022, veniturile în sumă totală de 23.947 Lei realizate în anul 2021 în calitate de reprezentant al C.L în A.G.A  a  societății la care Consiliul local deține calitatea de acționar. În același timp, în declarațiile de avere din 15 ianuarie și 13 martie 2023, aconsemnat faptul că a realizat venituri în calitate de „MEMBRU CA” al societății mai sus menționate, în condițiile în care, în perioada de referință, nu deținea funcția de administrator al acelei societăți.
 MALINCHE STAN,

Primar al Com. Gropeni, Jud. Brăila    
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către MALINCHE STAN a infracțiunii de fals în declarații prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a declarat corespunzător veniturile și bunurile imobile, în declarațiile de avere depuse  în  anii 2018 – 2021 în calitate de primar.

De asemenea, menționăm faptul că la data de 7 februarie 2023, Agenția Națională de Integritate a constatat și conflictul de interese în materie administrativă în cazul lui MALINCHE STAN, întrucât, în exercitarea mandatului de primar, deși avea un interes personal în problemele propuse dezbaterilor, a participat la emiterea, adoptarea și încheierea unor acte administrative și juridice privind societatea în cadrul căreia deținea calitatea de membru fondator și funcția de prim-vicepreședinte, încălcând astfel prevederile art. 70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019. 

Totodată,  ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către persoana evaluată a infracțiunii de fals în declarații prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a menționat în declarațiile de interese depuse în calitate de primar al comunei Gropeni funcția de prim-vicepreședinte deținută în cadrul societății.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE