Formularul de mai jos este destinat doar Sesizărilor care vizează situațiile referitoare la incompatibilități, conflicte de interese sau averi nejustificate.