COOPERARE NAȚIONALĂ

 

În vederea promovării unor standarde înalte de integritate la nivel național, Agenția Națională de Integritate a manifestat un interes deosebit pentru dezvoltarea unor relații de colaborare și cooperare cu multiple entități relevante din România.

 

În acest sens, Agenția și-a propus menținerea dialogului cu entități publice și cu societatea civilă, cu scopul de a îmbunătăți activitatea de prevenire și combatere a corupției prin mijloace administrative.

 

De-a lungul activității sale, ANI și-a orientat eforturile către activități de cooperare cu instituții și autorități publice naționale, luând parte la sesiuni de formare, în calitate de lector, pe de-o parte, și organizând sesiuni de instruire în domenii care fac obiectul competenței sale.

 

De asemenea, în eforturile sale de a consolida cooperarea națională, personalul din cadrul Agenției a participat și la conferințe, reuniuni, seminarii ori întâlniri de lucru, organizate de instituții publice și organizații neguvernamentale.

 

Totodată, în vederea dinamizării cooperării cu mediul academic, Agenția Națională de Integritate a semnat protocoale de colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, precum și cu Academia de Studii Economice din București.

 

Astfel, Agenția Națională de Integritate, prin colaborare și cooperare activă cu multiple entități relevante, își reafirmă angajamentul față de consolidarea standardelor ridicate de integritate la nivel național.