ADRESA:
Agenția Națională de Integritate, Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, cod postal: 010661, sector 1, București – Romania
Telefon: +40-372-06 98 69;

Fax: +40-372-06 98 05;

E-mail: ani@integritate.eu;

Website: www.integritate.eu

*Agenția Națională de Integritate nu are în subordine/ coordonare/sub autoritate alte instituții.

Persoana desemnată cu furnizarea informațiilor de interes public: George Paul CLAPA, Șef Birou, Biroul Comunicare, Serviciul Comunicare și Relații Publice.
E-mail: ani@integritate.eu

Program de lucru cu publicul:

Zilnic: 9:00 – 15:00

 

Program de audiențe:

Zilnic 10:00-15:00

 

Orice persoană interesată poate solicita înscrierea în audienţă în limitele de competenţă, atribuţiile şi/sau obiectul de activitate ale instituţiei, prevăzute de Legea 144/2007, republicată.

 

Înscrierile în audienţă se vor face astfel:
– telefonic, la numărul +40-372-06 98 69 (personalul cu atribuții în asigurarea serviciilor de secretariat și registratură va completa formularul, în numele solicitantului);
– personal, la Registratura Agenției (camera D1) (formularul va fi completat de către solicitant);
– prin transmiterea formularului prin email la adresa ani@integritate.eu cu menționarea în titlul email-ul „Înscriere audiență”.

Persoanele vor fi anunțate asupra datei la care vor fi primite în audiență.

Programarea audienței se va face în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare. În cazul în care solicitantul comunică cel mai târziu cu 2 zile lucrătoare înaintea datei la care este primit în audiență faptul că se află în imposibilitatea de a se prezenta, se va stabili de comun acord o dată ulterioară, cât mai apropiată, în limitele disponibilităților.

Agenția Națională de Integritate primește raportări de la avertizori în interes public doar prin următoarele modalități:
– Online, pe Platforma Avertizori https://avertizori.integritate.eu;
– Prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu;
– Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;
– Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;
– Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email avertizari@integritate.eu).
 
În situația în care o autoritate prevăzută la art. 3, pct. 15, lit. c) din Legea nr. 361/2022, primește o raportare privind încălcări ale legii și pentru care competența de a examina și de a efectua acțiuni subsecvente se află în sarcina ANI, redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea pe adresa de email

Pentru a transmite o sesizare  care vizează situațiile referitoare la incompatibilități, conflicte de interese sau averi nejustificate utilizați formularul dedicat