Declanșarea procedurii de concurs sau examen pentru funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate

Consiliul Naţional de Integritate anunţă declanșarea procedurii de concurs pentru funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate, conform art. 20, alin. (1), din Legea 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de concurs constă în parcurgerea etapelor prevăzute de Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea C.N.I. nr. 2/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479/17 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. Documente utile:

CItește anunțul

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior

Agenția Națională de Integritate organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei. Funcția publică pentru care se organizează examenul de promovare este: – Consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Registratura Generală și Arhivă din cadrul Serviciului de Tehnologia Informației, Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică – 1 post. Documente utile:

CItește anunțul

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior

Agenția Națională de Integritate organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei. Funcțiile publice pentru care se organizează examenul de promovare sunt: – Inspector de integritate, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Analiză și Prevenție din cadrul Inspecției de Integritate – 1 post; – Inspector de integritate, clasa I, grad profesional superior la Serviciul IV – Inspecția de Integritate din cadrul Inspecției de Integritate – 1 post; – Consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Registratura Generală și Arhivă din cadrul Serviciului de Tehnologia Informației, Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică – 1 post. Documente utile:

CItește anunțul

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior

Agenția Națională de Integritate organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei. Funcțiile publice pentru care se organizează examenul de promovare sunt: – Inspector de integritate, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Analiză și Prevenție din cadrul Inspecției de Integritate – 1 post; – Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal la Biroul Achiziții, Investiții și Logistică din cadrul Serviciului Achiziții, Investiții și Administrativ, Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică – 1 post. Documente utile:

CItește anunțul

Organizarea selecției pentru desemnarea unui partener în vederea implementării unui proiect

Agenția Națională de Integritate anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener de tipul organizație nonguvernamentală pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea implementării unui proiect referitor la actualizarea legislației în domeniul integrității și oferirea de sprijin autorităților și deponenților în tranziția către declararea digitală a averilor și intereselor, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, aferent Cererii de proiecte POCA/949/2/2 (IP23/2021) Sprijin pentru implementarea de măsuri de reformă în domeniul eticii și integrității. Ghidul solicitantului și documentele anexate acestui apel pot fi accesate la adresa: http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-ip23-2021-mysmis-poca-949-2-2/. Documente utile:

CItește anunțul

Lansare procedură recrutare – 1 funcție publică de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează un concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante, pe perioada nedeterminată, astfel: Serviciul de Tehnologia Informației, Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică: – Consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul de Tehnologia Informației – 1 post. Documente utile:

CItește anunțul

Lansare procedură recrutare – 2 funcții publice de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează un concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante, pe perioada nedeterminată, astfel: Biroul Achiziții, Investiții și Logistică, Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ, Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică: – Consilier, clasa I, grad profesional asistent, Biroul Achiziții, Investiții și Logistică – 1 post; – Consilier, clasa I, grad profesional principal, Biroul Achiziții, Investiții și Logistică – 1 post. Documente utile:

CItește anunțul

Lansare procedură recrutare – 1 funcție contractuală de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează un concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul aparatului de specialitate, astfel: Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică, Serviciul de Tehnologia Informației: – 1 post contractual de consilier debutant. Documente utile:

CItește anunțul

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior

Agenția Națională de Integritate organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei. Funcțiile publice pentru care se organizează examenul: – Inspector de integritate, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Analiză și Prevenție din cadrul Inspecției de Integritate – 1 post; – Inspector de integritate, clasa I, grad profesional superior la Serviciul III – Inspecția de Integritate din cadrul Inspecției de Integritate – 1 post. Documente utile:

CItește anunțul

Lansare procedură recrutare – 1 funcție publică de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează un concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante, pe perioada nedeterminată, astfel: Biroul Comunicare, Serviciul Comunicare și Relații Publice, Direcția Comunicare și Relații Publice: – Consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post. Documente utile:

CItește anunțul

Lansare procedură recrutare – 2 funcții publice de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează concursul de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante, pe perioada nedeterminată, astfel: Serviciului Avizare și Legislație, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare: – Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – 1 post; – Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post. Documente utile:

CItește anunțul

Declanșarea procedurii de concurs sau examen pentru funcția de președinte al Agenției Naționale de Integritate

Consiliul Naţional de Integritate anunţă declanșarea procedurii de concurs pentru funcția de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate, conform art. 20, alin. (1), din Legea 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de concurs constă în parcurgerea etapelor prevăzute de Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea C.N.I. nr. 2/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479/17 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. Documente utile:

CItește anunțul

Lansare procedură recrutare – 1 funcție contractuală de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează concursului pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul aparatului de specialitate, astfel: Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică, Serviciul Achiziții, investiții și Administrativ, Compartiment Administrativ: – 1 post contractual de șofer, treaptă profesională I. Documente utile:

CItește anunțul

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior

Agenția Națională de Integritate organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei. Funcțiile publice pentru care se organizează examenul: – Inspector de integritate, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Analiză și Prevenție din cadrul Inspecției de Integritate – 1 post; – Consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Registratură Inspecție din cadrul Inspecției de Integritate – 1 post; – Consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Informații Clasificate – 1 post ; – Consilier, clasa I, grad profesional principal la Biroul Comunicare, Serviciul Comunicare și Relații Publice și Comunicare, Direcția Comunicare și Relații Publice, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare – 1 post. Documente utile:

CItește anunțul

Dezbatere publică – Consiliul Național de Integritate

Consiliul Naţional de Integritate supune dezbaterii publice Proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate. În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în perioada 01 – 11 martie 2021, se primesc propuneri, sugestii sau opinii cu privire la actul normativ a cărei modificare se supune dezbaterii publice, la Secretariatul Consiliului Național de Integritate, respectiv: la adresele de e-mail: secretariat.cni@integritate.eu; secretariat.cni@gmail.com, prin fax la numărul +40 37 206 98 88, sau la sediul Agenției Naționale de Integritate din Bd. Lascăr Catargiu, nr. 15, sector 1, București, cod poștal 010661. Documente utile:

CItește anunțul

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior

Agenția Națională de Integritate organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei. Funcțiile publice pentru care se organizează examenul: – Inspector de integritate, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului IV – Inspecția de Integritate, Inspecția de Integritate – 2 posturi; – Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Comunicare, Serviciul Comunicare și Relații Publice, Direcția Comunicare și Relații Publice – 1 post. Documente utile:

CItește anunțul

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior

Agenția Națională de Integritate organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei. Funcțiile publice pentru care se organizează examenul: – Un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Contabilitate, Serviciul Economic;– Un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane;– Un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii, Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare;– Un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Avizare și Legislație, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare;– Un post de inspector de integritate, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Analiză și Prevenție – Inspecția de Integritate. Documente utile:

CItește anunțul

Lansare procedură recrutare – 1 funcție contractuală de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează un concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul aparatului de specialitate, astfel: Direcția Comunicare, Relaţii Publice și Strategie, Serviciul Comunicare și Relații Publice, Biroul Comunicare: – 1 post contractual de consilier debutant. Documente utile:

CItește anunțul

Lansare procedură recrutare – 1 funcție contractuală de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează un concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul aparatului de specialitate, astfel: Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică, Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ, Compartiment Administrativ: – 1 post contractual de îngrijitor. Documente utile:

CItește anunțul

Lansare procedură recrutare – 3 funcții contractuale de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează un concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul aparatului de specialitate, astfel: I. Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică, Serviciul de Tehnologia Informației, Compartiment Registratura Generală și Arhivă: – 1 post contractual de arhivar. II. Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică, Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ, Biroul Achiziții, Investiții și Logistică: – 1 post contractual de consilier IA; – 1 post contractual de expert IA. Documente utile:

CItește anunțul

Lansare procedură recrutare – 2 funcții publice de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează un concurs de recrutare în vederea ocupării a două funcții publice de execuție vacante, astfel: I. Serviciul Avizare și Legislație, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare: – Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – 1 post. II. Serviciul Contencios, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare: – Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post. Documente utile:

CItește anunțul