Lansare procedură recrutare – 3 funcții publice de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează în data de 26 aprilie 2023, incepând cu ora 13:00, la sediul din București, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2, ap. 2, sector 1, concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, cu durata timpului de munca de 8 ore pe zi, 40 de ore pe saptămână, din cadrul Serviciului Comunicare și Relații Publice, Direcția Comunicare Relații Publice și Strategie, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare, dupa cum urmează:

I. Biroul Comunicare

– Expert, clasa l, grad profesional principal – 1 post, (ID 246523);

II. Compartiment Relații Publice

– Consilier, clasal, grad profesional superior – 1 post, (ID 246487);

– Consilier, clasa |, grad profesional asistent – 1 post, (ID 246516).

Documente utile: