Lansare procedură recrutare – 2 funcții publice de conducere

Agenția Națională de Integritate organizează un concurs de promovare în vederea ocupării unor funcții publice de conducere vacante de nivel superior, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, astfel:

I. Serviciul I – Inspecția de Integritate din cadrul Inspecției de Integritate:

– Șef serviciu – 1 post.

II. Serviciul Analiză și Prevenție din cadrul Inspecției de Integritate:

– Șef serviciu – 1 post.

Documente utile: