Lansare procedură recrutare – 2 funcții publice de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează în data de 26 aprilie 2023, începand cu ora 10:00, la sediul din Bucuresti, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2, ap. 2, sector 1, concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, cu durata timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână din cadrul Direcției Generale Juridice, Relații Publice si Comunicare, astfel:

I. Serviciul Avizare si Legislatie

– Consilier juridic, clasa |, grad profesional superior- 1 post (ID 246468);

II. Serviciul Contencios

– Consilier juridic, clasa |, grad profesional superior- 1 post (ID 246493);

Documente utile: