Examen de promovare în gradul profesional imediat superior

Agenția Națională de Integritate organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului încadrat în funcție contractuală de debutant din cadrul Agenției.

Funcția publică pentru care se organizează examenul:

Consilier, gradul II din cadrul Serviciului de Tehnologia Informației, Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică – 1 post.

Documente utile: