Lansare procedură recrutare – 1 funcție publică de execuție

Concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, cu durata timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână din cadrul Serviciului Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii, Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare, astfel:

Serviciul Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii

– Expert, clasa I, grad profesional asistent – 1 post;

Documente utile: