Declanșarea procedurii de transfer la cerere

Agenția Naţională de Integritate anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a zece posturi aferente unor funcţii publice de execuție vacante, respectiv două posturi vacante de natură contractuală.

I. Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică
Serviciul de Tehnologia Informației
– șef serviciu, gradul II – 1 post;
– consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post;
– consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post;

Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ
Biroul Achiziții, Investiții și Logistică

– consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post.

II. Direcția Generală Inspecția de Integritate
Compartiment Registratură Inspecție
– referent, treaptă profesională IA (post contractual) – 1 post;
– consilier, grad profesional IA (post contractual) – 1 post.

III. Serviciul Economic
Biroul Financiar
– consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post;
– expert, clasa I, grad profesional principal – 1 post;
Compartiment Contabilitate
– consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post.

IV. Serviciul Resurse Umane
– consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post;
– consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post.

Documente utile: