Președintele ANI a semnat acordul de finanțare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Agenția Națională de Integritate, în calitatea sa de coordonator de reformă în cadrul PNRR


Președintele Agenției Naționale de Integritate, domnul Florin-Ionel MOISE, a semnat vineri, 18 martie 2022, acordul de finanțare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și ANI, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/14.12.2021, ANI are calitatea de coordonator de reforme și/sau investiții în cadrul PNRR, Pilonul V – Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională, Componenta 14 – Buna guvernanță, Reforma 7 – Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate.

Unul dintre jaloanele cuprinse în cadrul acestei reforme se referă la intrarea în vigoare a legilor consolidate privind integritatea. Jalonul nr. 431 urmează a fi implementat prin proiectul intitulat „NIAct – Actualizarea legislației în domeniul integrității și oferirea de sprijin autorităților și deponenților în tranziția către declararea digitală a averilor și intereselor”, cod SIPOCA 1158, care este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 și se află în implementare din data de 22 februarie 2022.

Totodată, în cadrul PNRR, Agenția Națională de Integritate va avea și calitatea de Beneficiar pentru alte trei proiecte care corespund Pilonulului II – Transformare digitală, din Componenta 7 – Transformare digitală. Acestea vizează dezvoltarea sistemului PREVENT, dezvoltarea capabilităților tehnice ale ANI de a prelua și prelucra declarații de avere și interese în format digital, precum și proiectarea unei platforme digitale de conștientizare și de prevenire în ceea ce privește cadrul legal de integritate.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE