Examen de promovare în gradul profesional imediat superior

Agenția Națională de Integritate organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei.

Funcția publică pentru care se organizează examenul de promovare este:

Consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Registratura Generală și Arhivă din cadrul Serviciului de Tehnologia Informației, Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică – 1 post.

Documente utile: