Averi nejustificate în cuantum total de 4.048.566 lei


Agenția Națională de Integritate a constatat existența unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate în cuantum total de 4.048.566 Lei în cazul a trei persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

   ANTON VALERIU, 

Primar al Com. Corbeanca, Jud. Ilfov    
AVERE NEJUSTIFICATĂ
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 3.061.855 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de către ANTON VALERIU împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel București, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către ANTON VALERIU împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice.
 RUSCOVAN IOAN, 

Viceprimar al Com. Rona de Sus, Jud. Maramureș și  fost Consilier local în cadrul  C.L. al Com.  Rona de Sus      
AVERE NEJUSTIFICATĂ
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 770.574 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de către RUSCOVAN IOAN împreună cu familia, în perioada exercitării mandatului de consilier local 2016-2020.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Cluj, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către RUSCOVAN IOAN împreună cu familia, în perioada exercitării mandatului de consilier local 2016-2020.
   SÎRBULEȚ MARIANA,   

Consilier Local  în cadrul C.L. al Com. Bucșani, Jud. Dâmbovița    
AVERE NEJUSTIFICATĂ
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 216.137 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de către SÎRBULEȚ MARIANA împreună cu familia, în perioada exercitării mandatului 2016-2020 de consilier local.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Ploiești, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către  SÎRBULEȚ MARIANA împreună cu familia, în perioada exercitării mandatului 2016-2020 de consilier local.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiază (de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris), precum și despre existența diferențelor semnificative. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE