Comunicat – privind transmiterea electronică a declarațiilor de avere și de interese exclusiv prin sistemul e-DAI și termenul de depunere a declarațiilor anuale


Miercuri, 15 iunie 2022 este data limită la care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 (https://bit.ly/3j5tDPk), pot depune declarațiile de avere și de interese anuale.

În acest context, readucem în atenția opiniei publice faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2022, declarațiile de avere și de interese (DA/DI) se completează și se transmit Agenției Naționale de Integritate exclusiv prin sistemul electronic e-DAI, disponibil pe pagina de Internet a Agenției, respectiv la adresa https://dai.integritate.eu/ .

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2022, Agenția Națională de Integritate nu mai primește declarații de avere și de interese în format hârtie, iar toate declarațiile depuse astfel vor fi restituite destinatarilor, considerându-se a fi nedepuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Până în prezent, 211.560 de persoane au fost înregistrate în platforma e-DAI ca deponenți, 5.163 de entități au cel puțin un cont creat, numărul total al declarațiilor de avere și de interese completate până în prezent prin platformă și transmise Agenției fiind de 54.740.

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 127/15.12.2021, declarațiile de avere și de interese se completează și se transmit electronic prin sistemul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată. În situația în care deponentul nu deține încă o astfel de semnătură, acesta poate, doar pe parcursul anului 2022, completa și transmite declarațiile scanate prin platforma e-DAI, semnate olograf.

Persoanele responsabile prevăzute de art. 5, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, care nu dețin semnătură electronică calificată o pot solicita cu titlu gratuit Agenției, prin intermediul e-DAI. Emiterea certificatului de semnătură electronică se va face printr-un proces online, exclusiv pentru persoana responsabilă, conform Manualului pentru obținerea și utilizarea semnăturii electronice (https://dai.integritate.eu/docs/manual_semnatura.pdf). Valabilitatea certificatului de semnătură electronică este de un an de la data activării.

Anterior parcurgerii procedurilor de înrolare, completare și transmitere prin sistemul e-DAI, recomandăm consultarea tutorialelor video (https://dai.integritate.eu/video.html), precum și a Manualelor de utilizare dedicate persoanelor responsabile (https://dai.integritate.eu/docs/manual_pr.pdf) și deponenților (https://dai.integritate.eu/docs/manual_deponent.pdf).

Menționăm faptul că mecanismul electronic de depunere e-DAI păstrează fluxul obișnuit și interacțiunile dintre Deponent (D), Persoana responsabilă (PR) din instituția publică și Agenția Națională de Integritate (ANI).


Date de contact:

                                   Probleme tehnice aplicație e-DAI
                              E-mail: helpdesk.edai@integritate.eu
                                       Telefon: +40372 06 98 66
                             Privind modalități de completare DA/DI
                            E-mail: completaredai@integritate.eu
                       Telefon: +40372 06 98 75; +40372 06 98 78AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE