Comunicat privind promulgarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public


Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public a fost promulgată de Președintele României vineri, 16 decembrie 2022.

Legea transpune Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și duce la îndeplinire jalonul 430 din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C14. Buna guvernanță. Reforma 6. Intensificarea luptei împotriva corupției.

Prin adoptarea legii, România se aliniază la standardele impuse de Uniunea Europeană, instituind un nou cadru legal consolidat, care facilitează raportarea încălcărilor legii de către avertizorii în interes public și care oferă măsuri eficiente de protecție a acestora.

Astfel, prin noul act normativ, Agenția Națională de Integritate devine canal extern de raportare – autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii, definite de art. 3 al Legii ca fiind comunicări orale sau scrise referitoare la fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune ce constituie nerespectări ale dispozițiilor legale.

În concret, potrivit Legii nr. 361/2022, pot fi raportate informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări.

În aplicarea dispozițiilor legale, Agenției Naționale de Integritate i-au fost încredințate o serie de noi atribuții, precum soluționarea raportărilor privind încălcări ale legii care intră în competența sa ori înaintarea raportărilor către autoritatea competentă, consilierea confidențială a persoanelor care intenționează să efectueze o raportare, consilierea angajatorilor în elaborarea sau revizuirea procedurilor de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente. Totodată, ANI va asigura instruirea persoanelor desemnate să soluționeze raportări și va organiza periodic activități de informare publică cu privire la procedura de raportare a încălcărilor legii și la măsurile de protecție.

În conformitate cu noul act normativ, modalitățile efective de aducere la îndeplinire a drepturilor și obligațiilor autorităților competente să primească raportări privind încălcări ale legii, se vor stabili prin ordin al Președintelui Agenției Naționale de Integritate.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE