Incidente de integritate – 11 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010


Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 11 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

LUPEA IOANA MĂDĂLINA,

Consilier județean în cadrul C.J. Prahova
INCOMPATIBILITATE
Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 15 iunie 2021 întrucât exercită simultan cu funcția de consilier județean și o funcție contractuală de conducere în cadrul unei societăți de interes național cu sediul în Mun. Ploiești, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 și prevederile art.  91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.
BÎRLĂDEANU EMIL CONSTANTIN, 

Viceprimar al Com. Cosmești, Jud. Galați și fost Consilier local local în cadrul C.L. al Com. Cosmești
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET
În perioada exercitării mandatului, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la adoptarea Hotărârilor C.L. Cosmești privind aprobarea alocării, în scopul finanțării anuale, de sume de bani din bugetul autorității publice locale Cosmești către un club sportiv aflat în subordinea C.L. Cosmești la care acesta deținea calitatea de director, iar fiul său o funcție contractuală, contribuind astfel, în mod direct și nemijlocit, la transferarea către clubul sportiv a unor sume de bani din care au fost plătite salariile și premiile încasate de fiu.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) și alin. (2) – (5) din O.U.G. nr. 57/2019.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către  BÎRLĂDEANU EMIL CONSTANTIN a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât,   a  semnat în calitate de director al clubului sportiv, o serie de documente  care au stat la baza alocării din bugetul local a unor sume de bani din care au fost plătite salariile și premiile încasate de fiul său în calitate de angajat cu contract individual de muncă al clubului sportiv.
SAFTA MIHAELA,

Consilier local în cadrul C.L. al orașului Corabia, Jud. Olt
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a participat la ședința C.L. al orașului Corabia  din data de 21 aprilie 2021, fără să anunțe la începutul ședinței interesul personal avut în problema supusa dezbaterilor, luând parte la emiterea actului administrativ „amendament” prin care s-a propus micșorarea impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice (SAFTA MIHAELA deținând în calitate de persoană fizică o clădire nerezidențială-spațiu comercial) și a votat „împotrivă” la adoptarea Hotărârii C.L. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022.Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G.  nr. 57/2019.
VLĂDUȚ ELENA,

Consilier local  în cadrul  C.L. al Com. Dumbrava, Jud. Mehedinți
INCOMPATIBILITATE 
Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 29 octombrie 2020, întrucât exercită simultan cu funcția de consilier local și o funcție contractuală aflată în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dumbrava.

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) Legea  nr. 161/2003, precum și prevederile art. 91, alin. (1) și (3) din același act normativ.
VAJNA LASZLO,

Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatelor de consilier local 2016 – 2020 și 2020 – prezent, a participat la deliberarea și aprobarea a 15 hotărâri ale C.L. al Mun. Sfântu Gheorghe cu privire la două societăți comerciale în cadrul cărora soția acestuia deține funcții și calități, neanunțând la începutul ședințelor interesul personal pe care îl avea la adoptarea hotărârilor.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.
RADU MARIANA,

Consilier local  în cadrul  C.L. al Com. Filipeni, Jud. Bacău
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 mai – 03 august 2021, întrucât a exercitat simultan atât funcția de consilier local cât și o funcție contractuală în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipeni.Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) și prevederile art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003.
BELEI DAN IOAN,

Consilier local în  cadrul  C.L. al Com. Filipeni Apateu, Jud. Arad
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET
În perioada exercitării mandatului de consilier local 2020 – 2024,  a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârilor C.L. al comunei Apateu privind închirierea pajiștilor aflate în domeniul privat al comunei deși avea posibilitatea să anticipeze că o decizie prin care s-ar aproba închirierea  pajiștilor prezintă un beneficiu pentru sine – în calitate de fermier. Ulterior adoptării hotărârilor, au fost încheiate 4 acte adiționale la contractul de închiriere din data de 05 aprilie 2017 dintre comuna Apateu și BELEI DAN IOAN, încălcând astfel prevederile art. 70 și 71  din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din  din O.U.G. nr. 57/2019.

Totodată, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă  de pe lângă Judecătoria Chișineu Criș cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către  BELEI DAN IOAN a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, și anume, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârilor C.L. privind închirierea pajiștilor  aflate în domeniul privat al comunei Apateu, hotărâri în urma cărora au fost încheiate 4 acte adiționale  la contractul  de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Apateu, din data de 05 aprilie 2017 între comuna Apateu și BELEI DAN IOAN.
HLIHOR MARCEL,

fost Consilier local în cadrul C.L. al orașului Broșteni, Jud. Suceava
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către  HLIHOR MARCEL a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în calitate de consilier local,  a îndeplinit acte prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, respectiv a participat  la adoptarea Hotărârilor C.L.al orașului Broșteni privind aprobarea rezilierii contractelor de închiriere pășuni încheiate între UAT Broșteni și  asociația în cadrul căreia HLIHOR MARCEL deține calitatea de membru fondator.

Prin semnarea de către persoana evaluată a documentelor care au avut ca finalitate rezilierea contractelor de închiriere, entitatea juridică a prejudiciat bugetul UAT Broșteni cu suma de 801.938 Lei.
ȘIMÎNDAN PETRU,

fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Mișca, Jud. Arad
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a participat la ședința C.L. Mișca din data de 28 februarie 2020, fără să anunțe la începutul ședinței interesul personal avut în problema supusa dezbaterilor, luând parte la adoptarea Hotărârii privind aprobarea închirierii pășunii comunale către crescătorii de animale persoane fizice și juridice de pe raza comunei Mișca.

La data de 22 aprilie 2020, ulterior adoptării respectivei hotărâri, Primăria Comunei Mișca a încheiat cu persoana evaluată un contract de închiriere pășune din proprietatea privată a comunei, pe o perioadă de 1 an.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G.  nr. 57/2019 coroborate cu prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003.
BOLDEA GRIGORE IOSIF,

fost Consilier local în cadrul  cadrul  C.L. al  Com. Prigor, Jud. Caraș Severin
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET
În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. al Com. Prigor din data de 28 februarie 2020, prin care s-a aprobat, printre altele,  șiînființarea postului de consilier personal al primarului (persoana evaluată votând favorabil acest punct de pe ordinea de zi), post pe care a fost ulterior numit.

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. 57/2019.

Totodată, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către BOLDEA GRIGORE IOSIF a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, și anume, participarea la deliberarea și adoptarea Hotărârii  C.L. al Comunei Prigor din data de 28 februarie 2020, prin care s-a aprobat, printre altele, și înființarea postului de consilier personal al primarului, post pe care a fost ulterior numit și de pe urma căruia a obținut venituri din salarii în cuantum de 12.977 Lei.
SORINEL GAVRILUȚĂ,

fost Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Brăești, Jud. Iași
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului de consilier local,  deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterii, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 04 noiembrie  2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, privind înființarea unui post, fără a anunța la începutul ședinței interesul personal pe care îl avea în adoptarea respectivei hotărâri.

Ulterior adoptării hotărârii, a participat la concursul de recrutare pentru postul nou înființat, fiind declarat admis. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 decembrie 2021 – 29 iunie 2022, întrucât a deținut simultan atât calitatea de consilier local cât și o funcție contractuală în cadrul Primăriei comunei Brăești, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 227, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

       Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază:


 de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. VLĂDUȚ ELENA, SORINEL GAVRILUȚĂ, ȘIMÎNDAN PETRU și BÎRLĂDEANU EMIL CONSTANTIN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”;

– art. 77, alin. (1) Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.”;

– art. 88, alin. (1), lit. c) și d) din Legea  nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcția de consilier local (…) este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: c) (…) angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local (…).d) funcţia de (…) director general, director, (…) respectiv la (…) societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ- teritorială respectivă, (…)”;

– art. 91, alin. (1) și (3)  teza I din Legea  nr. 161/2003, potrivit căruia „ (1) Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului, iar în cazul prevăzut la art. 88 alin. (2), după validarea celui de-al doilea mandat, respectiv după numirea sau angajarea alesului local, ulterior validării mandatului, într-o funcție incompatibilă cu cea de ales local;  (3) Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secțiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcțiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”;

– art. 227, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „(1) Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de (…) consilier local (…) este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”;

– art. 228, alin. (1), lit. a) și alin. (2), (3), (4) și (5) din O.U.G.  nr. 57/2019, potrivit căruia „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali. (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv. (…); (2) În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, respectiv a consiliului județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței; (3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. (5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1) și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.”;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE