Incidente de integritate – 10 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010


Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 10  persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

DUMA OVIDIU MARIUS, 

Primar al orașului Ardud, Jud. Satu-Mare
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatelor de primar 2016-2020 și 2020-prezent:
– a emis o dispoziție prin care a numit-o pe fiica sa în funcția de asistent manager în cadrul unui proiect derulat de către Primăria Ardud, din exercitarea acestei funcții fiica încasând de la primărie, în intervalul aprilie 2020-ianuarie 2021, suma totală de13.750 lei .          
– a semnat un contract de furnizare produse încheiat de Primăria Ardud cu asociația în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de membru cooperator fondator, care a produs pentru respectiva asociație, în intervalul octombrie 2021 – martie 2022 ,un folos material în valoare totală de 21.955,5 Lei. Din profitul asociației, persoana evaluată beneficiază atât de recompensa prevăzută de art. 7, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cât și de dividende conform art. 31, lit. d) din același act normativ. 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 76, alin. (1)  și (2) din Legea nr. 161/2003coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. (f), alin. (4) și (5) din O.U.G. nr. 57/2019.
POPA SORIN VASILE,

fost Primar al Com. Micăsasa, Jud. Sibiu
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către  POPA SORIN VASILE a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de primar a îndeplinit acte prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru rude ori afini, respectiv a semnat la data de 11 aprilie 2018, contracte de închiriere a unor pajiști din domeniul public al comunei Micăsasa cu fiica, soția, mama și respectiv soacra acestuia.
PACHIȚAC DUMITRU CĂTĂLIN,

 Viceprimar al Com. Dumești, Jud. Iași 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET
În perioada exercitării mandatului 2020 – 2024, a încheiat două contracte de închiriere a unor suprafețe de pajiști aflate în domeniul public al comunei Dumești, care au produs foloase materiale (subvenții în sumă totală de aprox. 35.117 Lei) pentru soția și mama sa, fără să îi fi fost delegate prin dispoziție a primarului aceste atribuții, respectiv aceste contracte au fost încheiate fără licitaţie publică.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003. 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către PACHIȚAC DUMITRU CĂTĂLIN a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât,  a încheiat două acte juridice care au produs foloase materiale pentru soția și mama sa, fără să îi fi fost delegate prin dispoziție a primarului aceste atribuții, respectiv aceste contracte au fost încheiate fără licitaţie publică.
OLARU VALENTIN GEORGE,

Viceprimar al Com. Bara, Jud. Timiș
INCOMPATIBILITATE
Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 noiembrie 2020, întrucât exercită simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriei întreprinderi individuale (beneficiind în campaniile 2020 – 2021 de subvenții în valoare de aprox. 139.000 Lei), încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
PETROVAN IOAN,

Viceprimar și fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Șieu, Jud. Maramureș  
INCOMPATIBILITATE ȘI CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 august 2016  – 19 august 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier local în cadrul C.L. al Comunei Șieu și o funcție contractuală în cadrul Primăriei Comunei Șieu, încălcând astfel  prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, în calitate de consilier local, anticipând posibilitatea obținerii unui avantaj patrimonial pentru sine, respectiv pentru soție sa, a participat la adoptarea și votarea Hotărârilor C.L. al Comunei Șieu care au avut pe ordinea de zi votarea bugetului local pe venituri și cheltuieli pentru perioada 2020-2022, cheltuieli în care se includ și salarii pentru asistenții personali, funcție contractuală pe care atât Petrovan Ioan cât și soția acestuia au exercitat-o în cadrul Primăriei Comunei Șieu.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile  art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile  art. 228, alin. (1), lit. a) și alin. 2) din O.U.G. nr. 57/2019.
PENTEA FLORIAN,

fost Viceprimar al Com. Hidișelu de Sus, Jud. Bihor 
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului 2016 – 2020, întrucâta exercitat simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
ILIESCU PINTEA AURELIAN,

Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Satu Mare
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de  consilier local, întrucât societateA comercială în cadrul căreia persoana evaluată  deține calitatea de asociat, a încheiat contracte de prestări servicii cu o societate comercială înființată de către Consiliul Local, respectiv cu Administrația Domeniului Public Satu Mare (serviciu public înființat de către Consiliul Local). 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003.
NICOLA-OLTEANU IONUȚ-VASILE,

 Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Lipovu, Jud. Dolj 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a luat parte la adoptarea Hotărârii C.L. al Comunei Lipovu din data de 24 februarie 2021 privind aprobarea înființării a două funcții de execuție, fără să anunțe la începutul ședinței interesul personal avut în problema supusa dezbaterilor, și anume, ocuparea de către soția acestuia a unuia dintre posturile scoase la concurs și obținerea de către aceasta de venituri salariale.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1)  din O.U.G.  nr. 57/2019.
BADEA DUMITRU,

Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Troianul, Jud. Teleorman 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local a participat la adoptarea și votarea Hotărârilor C.L. al comunei Troianul privind bugetul local pe venituri și cheltuieli pentru perioada 2020-2022, cheltuieli în care sunt incluse și salariile pentru asistenții personali, în contextul în care, soția persoanei evaluate, deține o funcție contractuală în cadrul Primăriei Comunei Troianul, existând astfel, posibilitatea obținerii unui avantaj patrimonial pentru aceasta.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1)  din O.U.G.  nr. 57/2019.
BALAȘEI IULIAN,

Consilier local în cadrul C.L. al Com. Frumușica, Jud. Botoșani  
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către BALAȘEI IULIAN a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 – 2020, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. al com. Frumușica privind aprobarea bugetului unui proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Ulterior adoptării Hotărârii, BALAȘEI IULIAN, în calitate de persoana fizică, a completat o serie de documente pentru a beneficia de activitățile proiectului, iar, ulterior, tatăl acestuia a accesat și a beneficiat de plata unei subvenții în valoare de 113.617,00 Lei, în urma promovării unui concurs organizat în cadrul proiectului.

Totodată, menționăm faptul că în data de 17 mai 2022, Agenția Națională de Integritate a constatat și starea de incompatibilitate în cazul lui BALAȘEI IULIAN, întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local, societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de administrator și calitatea de asociat unic, a încheiat un contract de prestări servicii la data de 16 octombrie 2019 cu o școală aflată sub autoritatea C.L., în baza căruia a emis o factură în valoare de 8.568,00 Lei, încălcând astfel prevederile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 (dispoziții legale în vigoare pentru perioada supusă evaluării).

         Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”;

– art. 76, alin. (1) și (2) Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii și viceprimarii, primarul general și viceprimarii municipiului București sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispozițiile emise cu încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.”;

– art. 77, alin. (1) Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.”;

– art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Funcția de (…) viceprimar, (…) este incompatibilă cu exercitarea (…) calitatea de comerciant persoană fizică”;

– art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea  nr. 161/2003, potrivit căruia (1) Funcția de consilier local (…) este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: c) (…) angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local (…).

– art. 90, alin. (1) din Legea  nr. 161/2003, potrivit căruia„(1) Consilierii locali (…) care au (…) calitatea de (…) asociat la societăţile comerciale cu capital privat (…) nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere (…) cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale (…).”;

– art. 228, alin. (1), lit. a) , f) și alin. (2), (4) și (5) din O.U.G.  nr. 57/2019, potrivit căruia „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali. (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv. (…) f) asociație sau fundație din care face parte; (2) În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, respectiv a consiliului județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței; (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. (5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1) și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.”;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE