Anunțuri

Lansare procedură recrutare – 1 funcție contractuală de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează un concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul aparatului de specialitate, astfel: Direcția Comunicare, Relaţii Publice și Strategie, Serviciul Comunicare și Relații Publice, Biroul Comunicare: – 1 post contractual de consilier debutant. Documente utile:

Lansare procedură recrutare – 1 funcție contractuală de execuție Read More »

Lansare procedură recrutare – 1 funcție contractuală de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează un concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul aparatului de specialitate, astfel: Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică, Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ, Compartiment Administrativ: – 1 post contractual de îngrijitor. Documente utile:

Lansare procedură recrutare – 1 funcție contractuală de execuție Read More »

Lansare procedură recrutare – 3 funcții contractuale de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează un concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul aparatului de specialitate, astfel: I. Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică, Serviciul de Tehnologia Informației, Compartiment Registratura Generală și Arhivă: – 1 post contractual de arhivar. II. Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică, Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ, Biroul Achiziții, Investiții și Logistică: – 1 post contractual de consilier IA; – 1 post contractual de expert IA. Documente utile:

Lansare procedură recrutare – 3 funcții contractuale de execuție Read More »

Lansare procedură recrutare – 2 funcții publice de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează un concurs de recrutare în vederea ocupării a două funcții publice de execuție vacante, astfel: I. Serviciul Avizare și Legislație, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare: – Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – 1 post. II. Serviciul Contencios, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare: – Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post. Documente utile:

Lansare procedură recrutare – 2 funcții publice de execuție Read More »