Comunicat privind măsurile de prevenție și conștientizare în contextul alegerilor din luna iunie 2024Agenția Națională de Integritate a lansat pe pagina sa de internet o secțiune dedicatăregulilor de integritate ce trebuie respectate de participanții la alegerile care vor avea loc în luna iunie 2024.

           Această măsură are ca obiective:

  • Optimizarea completării și depunerii declarațiilor de avere și de interese de către candidați;
  • Oferirea de asistență de specialitate privind regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese;
  • Informarea publicului cu privire la regulile de integritate pe care trebuie să le respecte candidații.

          Persoanele interesate au posibilitatea de a consulta următoarele categorii de informații relevante:

                 1. Formulare inteligente de declarații de avere și de interese

Candidații la alegerile în Parlamentul European și la alegerile locale pot descărca formularele PDF ce conțin câmpuri predefinite și liste de valori, facilități ce pot înlesni procesul de completare. Prin excepție de la prevederile art. 21 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioarecandidații au obligația de a depune declarații de avere și interese, în format fizic.

 

Informații utile cu privire la modalitatea de completare a declarațiilor de avere și de interese se regăsesc în subsecțiunea „Ghiduri utile”.

                 

                 2. Secțiune dedicată declarațiilor de avere și de interese depuse de candidați

Agenția Națională de Integritate va publica în cadrul secțiunii, în termen de 10 zile de la primire, toate declarațiile de avere și de interese depuse de candidații la alegeri, în conformitate cu dispozițiile art. 3, alin. (7) din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

                 

                 3. Ghiduri utile, legislația de integritate și întrebări frecvente (F.A.Q.):

Ghidurile disponibile reunesc informații utile cu privire la regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese, precum și informații privind completarea declarațiilor de avere și de interese.

 

Totodată, Agenția Națională de Integritate pune la dispoziția persoanelor interesate și actele normative în vigoare cu privire la cadrul legal de integritate. 

 

Mai mult, persoanele interesate pot consulta lista celor mai frecvente solicitări de informații cu privire la legislația de integritate și răspunsurile aferente.

                 

                 4. Persoane aflate sub interdicția de a candida pentru o funcție eligibilă

Agenția Națională de Integritate actualizează în mod constant lista persoanelor aflate sub interdicția de a ocupa o funcție aleasă pentru o perioadă de trei ani, conform art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, punând la dispoziția publicului date și informații cu privire la persoanele în cazul cărora s-a stabilit definitiv și irevocabil faptul că s-au aflat în incompatibilitate sau conflict de interese.

                 

                 5. Semnalează o neregulă în declarațiile de avere și de interese

Persoanele interesate pot sesiza Agenția Națională de Integritate cu privire la potențiale nereguli din declarațiile de avere și de interese completate de către candidații la alegeri. Acest lucru se poate realiza prin completarea formularului disponibil în secțiune.         

 

 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE