Prorogarea termenului privind obligația de a semna declarațiile de avere și de interese cu semnătură electronică calificată


La finalul anului 2022, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 182/2022 potrivit căreia, termenul aferent obligației de a semna declarațiile de avere și de interese exclusiv cu semnătură electronică calificată a fost prorogat până la data de 31 decembrie 2023.

Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, deponenții prevăzuți de Legea nr. 176/2010 completează, depun și transmit declarații de avere și de interese certificate fie cu semnătură electronică calificată, fie cu semnătură olografă, exclusiv prin sistemul e-DAI.


Legături utile:

Date de contact:

                                Probleme tehnice aplicație e-DAI
                               
                            E-mail: 
helpdesk.edai@integritate.eu
                                         Telefon: +40372 06 98 66
                                  Privind modalități de completare DA/DI
                     
                                   E-mail: 
completaredai@integritate.eu
                                 Telefon: +40372 06 98 75; +40372069878

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE