Organizarea selecției pentru desemnarea unui partener în vederea implementării unui proiect

Agenția Națională de Integritate anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener de tipul organizație nonguvernamentală pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea implementării unui proiect referitor la actualizarea legislației în domeniul integrității și oferirea de sprijin autorităților și deponenților în tranziția către declararea digitală a averilor și intereselor, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, aferent Cererii de proiecte POCA/949/2/2 (IP23/2021) Sprijin pentru implementarea de măsuri de reformă în domeniul eticii și integrității.

Ghidul solicitantului și documentele anexate acestui apel pot fi accesate la adresa: http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-ip23-2021-mysmis-poca-949-2-2/.

Documente utile: