Examen de promovare în gradul profesional imediat superior

Agenția Națională de Integritate organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei.

Funcțiile publice pentru care se organizează examenul de promovare sunt:

– Inspector de integritate, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Analiză și Prevenție din cadrul Inspecției de Integritate – 1 post;
Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal la Biroul Achiziții, Investiții și Logistică din cadrul Serviciului Achiziții, Investiții și Administrativ, Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică – 1 post.

Documente utile: