Lansare procedură recrutare – 1 funcție contractuală de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează concursului pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică, Serviciul Achiziții, investiții și Administrativ, Compartiment Administrativ:

1 post contractual de șofer, treaptă profesională I.

Documente utile: