Declanșarea procedurii de concurs sau examen pentru funcția de președinte al Agenției Naționale de Integritate

Consiliul Naţional de Integritate anunţă declanșarea procedurii de concurs pentru funcția de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate, conform art. 20, alin. (1), din Legea 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de concurs constă în parcurgerea etapelor prevăzute de Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea C.N.I. nr. 2/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479/17 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Documente utile: