Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate

 

Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, în perioada 01 – 11 martie 2021, la adresele de e-mail: secretariat.cni@integritate.eu; secretariat.cni@gmail.com, prin fax : +40 37 206 98 88, sau la sediul Agenției Naționale de Integritate din Bd. Lascăr Catargiu, nr. 15, sector 1, București, cod poștal 010661.