Incidente de integritate – 6 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010


Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 6 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

AMARANDEI MIHAI,

fost Consilier personal la Cabinetul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării rurale 
AVEREA NEJUSTIFICATĂ
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 188.193 Euro între averea dobândită și veniturile realizate de către AMARANDEI MIHAI, în perioada exercitării funcției publice.Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Iași, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către AMARANDEI MIHAI, în perioada exercitării funcției publice.
DELIE CLAUDIU LEONTIN,

Funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara    
AVEREA NEJUSTIFICATĂ ȘI  SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 41.606 Euro între averea dobândită și veniturile realizate de către DELIE CLAUDIU LEONTIN, în perioada exercitării funcției publice.Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Alba Iulia, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către DELIE CLAUDIU LEONTIN, în perioada exercitării funcției publice.

Agenția Națională de Integritate a sesizat și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la posibila săvârșire de către DELIE CLAUDIU LEONTIN a infracțiunii de fals în declarații prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a declarat veniturile realizate din jocuri de noroc în valoare totală de 82.602 Lei, în declarațiile de avere depuse în perioada exercitării funcției publice.
ȘTEAU DARIUS ANTONIO,

Funcționar public cu statut special în cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Alba-Iulia
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către ȘTEAU DARIUS ANTONIO a infracţiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât, nu a declarat veniturile realizate din jocuri de noroc în valoare totală de 53.889 Lei, în declarațiile de avere depuse în perioada exercitării funcției publice.
DOBRESCU DANIEL,

fost Funcționar public cu statut special în cadrul Penitenciarului Satu Mare
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV 
În perioada 2019 – 2021, în exercitarea atribuțiilor de  funcționar public cu statut special, DOBRESCU DANIEL a semnat o serie de cereri ale personalului unității pentru decontarea contravalorii medicamentelor sau serviciilor de asistență medicală, efectuate de către societatea comercială la care soția acestuia deține calitatea de asociat și funcția de administrator.

 Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
JUJAN CONSTANTIN,

 fost Director general interimar al Societății Naționale a Sării S.A. – SALROM, respectiv membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. – SALROM
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către JUJAN CONSTANTIN a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în perioada exercitării mandatului de director general interimar, persoana evaluată a semnat o serie de documente pentru sine, obținând în perioada 2018 – 2020, venituri din salarii în sumă totală de 319.139 Lei.
FRUMUȘEANU ILEANA,

Consilier în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova – Serviciul Fiscal Orășenesc Orșova   
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada 2020 – 2021, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a semnat/ avizat o serie de documente cu privire la o întreprindere individuală pe care a reprezentat-o în relația cu organele de control ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală Târgu Jiu. 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003. 

Menționăm faptul că la data de 19 Mai 2022, Agenția Națională de Integritate a constatat și starea de incompatibilitate în cazul lui FRUMUȘEANU ILEANA, întrucât, la data de 11 septembrie 2019, a reprezentat o întreprindere individuală, în calitate de împuternicit, în relația cu organele de control ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală Târgu Jiu, respectiv a semnat o serie de documente emise în urma controlului efectuat de către D.G.A.F. Târgu Jiu contribuabilului, încălcând astfel  prevederile art. 94, alin. (4) din Legea nr. 161/2003.

       Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. DELIE CLAUDIU LEONTIN și FRUMUȘEANU ILEANA nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.”;

– art. 79, alin. (1), lit. a) și c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.”

        „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese (…) constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.
      „Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese (…) este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE