Comisia Europeană : toate recomandările adresate Agenției Naționale de Integritate pot fi considerate îndeplinite


Raportul Comisiei Europene cu privire la progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) apreciază faptul că „pe baza analizei obiectivului de referință 2, toate recomandările pot fi considerate îndeplinite în mod satisfăcător”. 

Potrivit raportului MCV, „s-au înregistrat o serie de evoluții pozitive în ceea ce privește activitatea ANI”, iar „faptul că începând din 2022 declarațiile de avere și de interese trebuie completate electronic și sunt disponibile online pentru public a sporit transparența și a facilitat activitatea ANI”. 

Experții Comisiei Europene remarcă eficiența Agenției Naționale de Integritate, precum și măsurile întreprinse în vederea îmbunătățirii instrumentelor sale.Totodată, raportul subliniază faptul că s-au înregistrat progrese considerabile în elaborarea unui cadru legal de integritate cuprinzător, iar„consolidarea legilor privind integritatea, incompatibilitățile și conflictele de interese (…) ar asigura o bază stabilă pentru viitor”. De altfel, consolidarea cadrului juridic de integritate reprezintă un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Cu referire la recomandarea privind Sistemul PREVENT, documentul apreciază faptul că „a fost deja îndeplinită în 2018, iar faptul că rezultatele sale pozitive s-au menținut este o dovadă a viabilității acestuia”.

Comisia Europeană va continua să analizeze evoluțiile legate de cadrul legal de integritate și de punerea sa în aplicare, în rapoartele privind statul de drept.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE