Incidente de integritate – 2 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

 

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmărire penală în cazul a 2 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

 DOROBANȚU VIRGIL VALENTIN, 

Director executiv în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Ialomița
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către DOROBANȚU VIRGIL VALENTIN a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal.   Ulterior numirii sale în funcția de director executiv, persoana evaluată a delegat soției sale atribuții de control aferente unui compartiment aflat în subordinea sa directă.
 CRĂCIUN DANIEL VASILE,

Auditor în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 mai 2021 – 04 mai 2022, întrucât a exercitat simultan cu funcția publică de auditor în cadrul A.N.A.F și funcția contractuală de auditor intern în cadrul unei societăți, atribuțiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate de către acesta în calitate de funcționar public. Astfel, persoana evaluată a  încălcat prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

CRĂCIUN DANIEL VASILE a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scrisPersoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoana menționată a încălcat următoarele prevederi legale: 

– art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003potrivit căruia  „alin. (1) Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice. Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, funcționar public parlamentar sau funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului”;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

Persoana (…) față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE