Incidente de integritate – 13 aleși locali


Agenția Națională de Integritate a constatat conflictul de interese de natură administrativă, starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 13 aleși locali, după cum urmează:

     MIHAI DUMITRU-DANIEL, 

Consilier Local în cadrul C.L. al Com.  Podoleni, Jud.  Neamț      
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat, în data de 06 ianuarie 2022, atât la avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre, cât și la adoptarea Hotărârii C.L. prin care s-a aprobat exceptarea de la plata unei taxe a agenților economici prevăzuți în lista anexă a hotărârii, listă în care se regăseau atât întreprinderea individuală al cărei titular este persoana evaluată, cât și societatea al cărei asociat unic și administrator este tatăl său.

Totodată, în data de 10 mai 2022, a participat și la adoptarea Hotărârii C.L. privind închirierea unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Podoleni, în baza căreia Primăria Podoleni a încheiat la data de 16 mai 2022, prin atribuire directă, un contract de închiriere pentru suprafețele de teren aflate în domeniul privat al comunei, cu asociația al cărei  asociat unic și administrator este tatăl persoanei evaluate.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) și alin. (2)-(5) din  O.U.G. nr. 57/2019.
   MÂNDRILAȘ MIHAI, 

Consilier Local în cadrul C.L. al Com.  Podoleni, Jud.  Neamț    
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat în data de 06 ianuarie 2022, atât la avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre, cât și la adoptarea Hotărârii C.L. prin care s-a aprobat exceptarea de la plata unei taxe a agenților economici prevăzuți în lista anexă a hotărârii, listă în care se regăsește și întreprinderea individuală al cărei titular este persoana evaluată.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) și alin. (2)-(5) din  O.U.G. nr. 57/2019.
   GRASU ADRIAN-NICOLAE, 

Consilier Local  în cadrul C.L. al Com. Podoleni, Jud. Neamț  
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent) deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L., a participat în anul 2022, la emiterea și adoptarea unor acte administrative de natură să producă un folos material pentru soția acestuia, în calitate de titular al unei  întreprinderi individuale, respectiv exceptarea întreprinderii individuale de la plata unei taxe a agenților economici.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.
   ACHIM IONEL, 

Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Radomirești, Jud. Olt  
INCOMPATIBILITATE
În perioada deținerii mandatului  de consilier local (2020 – prezent), societatea la care acesta deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator unic, a încheiat cu Primăria comunei Radomirești, două contracte comerciale de furnizare de produse prin achiziție directă, în temeiul cărora societatea a încasat suma totală de 49.580 Lei.

Persoana evaluată a încălcat astfel  prevederile art. 90, alin. (1), din Legea nr. 161/2003.
   DAVID STANCIU MARIAN, 

Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Cocora, Jud. Ialomița  
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L, a participat  în data de 21 ianuarie 2021, la deliberarea și adoptarea Hotărârii privind inițierea procedurii de închiriere a terenurilor aflate în proprietatea privată a comunei, iar ulterior, în baza acestei hotărâri, soția și fratele persoanei evaluate (în calitate de locatari) au încheiat cu Comuna Cocora (în calitate de locator) contracte de închiriere a unor terenuri aflate în domeniul privat al comunei.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70  și art. 71 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1),  lit. a)  și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșirea de către DAVID STANCIU MARIAN a infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru soția și fratele său, respectiv, încheierea de către aceștia a unor contracte de închiriere terenuri cu Comuna Cocora și obținerea de către soția persoanei evaluate de subvenții acordate de către A.P.I.A., prin încheierea contractului de închiriere mai sus menționat.
   NECULA VALENTIN,  

Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Cocora, Jud. Ialomița      
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L, a participat  la deliberarea și adoptarea a două Hotărâri în baza cărora persoana evaluată a încheiat cu Comuna Cocora contracte de închiriere a unor terenuri aflate în domeniul privat al comunei.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) și alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019.
   ȘTEFĂNESCU MIHAIL,  

Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Nicolae Bălcescu, Jud. Călărași    
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către ȘTEFĂNESCU MIHAIL a infracțiuni de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, a participat la deliberarea și adoptarea unor Hotărâri ale C.L. în baza cărora atât persoana evaluată, soția acestuia cât și societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat și funcția de administrator, au încheiat contracte de închiriere a unor suprafețe de teren cu Primăria Comunei Nicolae Bălcescu.
   PALIȚĂ DANIEL, 

CONSILIER Local în cadrul C.L. al Com Dănești, Jud. Gorj
SESIZARE D.N.A.
Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșirea de către PALIȚĂ DANIEL a infracțiunii asimilată faptelor de corupție prevăzută de art. 12, lit. b) din Legea 78/2000, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a aprobat la data de 21 aprilie 2021 Hotărârea C.L. privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dănești pentru anul 2021. În baza acestei Hotărâri, a fost alocată suma de 40.000 Lei unei entități finanțate de la bugetul local, pentru reabilitarea unui monument, reabilitare efectuată de societatea comercială la care administrator și asociat era persoana evaluată.
   DĂDĂLĂU DUMITRU, 

Consilier Local în cadrul  C.L.  Orașului Bumbești – Jiu, Jud. Gorj  
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 octombrie 2020 – 31 ianuarie 2022, întrucât a exercitat simultan funcția de consilier local și funcția de director general al unei societăți pe acțiuni – filială a unei Companii Naționale.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
     BOSTAN ȘTEFAN,  

Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Corbeni, Jud. Argeș  
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVÎn perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L, a participat în data de 26 aprilie 2022 la deliberarea și adoptarea Hotărârii privind aprobarea închirierii unor terenuri disponibile aflate în proprietatea comunei de către o asociație în cadrul căreia persoana evaluată  deține calitatea de membru.Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70  și art. 71 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1),  lit. f), alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019.
   DAN JAN, 

Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Padina, Jud. Buzău  
INCOMPATIBILITATE
În perioada deținerii mandatelor  de consilier local 2016 – 2020 și 2020 – prezent, societatea la care persoana evaluată deține calitatea de asociat și funcția de director, iar soția acestuia deține calitatea de asociat și funcția de administrator a încheiat cu Primăria comunei Padina, prin achiziție directă, 30 de contracte comerciale de furnizare de produse, în temeiul cărora societatea a încasat suma totală de aprox. 189.662 Lei.

Persoana evaluată a încălcat astfel  prevederile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.
   AGIU MARIAN, 

fost Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Nicolae Bălcescu, Jud. Călărași  
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local (23 octombrie 2020 – 26 octombrie 2021), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat în data de 24 noiembrie 2020 la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. privind prelungirea prin act adițional a contractelor de închiriere a unui teren, proprietate privată a Comunei N. Bălcescu și modificarea taxei anuale de închiriere. În temeiul acesteia, Comuna Nicolae Bălcescu (în calitate de locator) a încheiat cu persoana evaluată (în calitate de locatar) un Act adițional la Contractul de închiriere încheiat în luna mai 2018, potrivit căruia se modifică durata și prețul contractului, în sensul prelungirii duratei cu 1 an și diminuarea prețului închirierii la 500 lei/ha/an.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019, coroborate cu prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003.
     MERLEA SILE ADRIAN, 

fost Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Perieți, Jud. Ialomița    
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat  în data de 20 aprilie 2021, la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Comunei Perieți, Hotărâre prin care s-au alocat, printre altele, și sume de bani școlii gimnaziale în cadrul căreia persoana evaluată deținea funcția de director.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1),  lit. e) din  O.U.G. nr. 57/2019.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ȘTEFĂNESCU MIHAIL, MIHAI DUMITRU-DANIEL și MÂNDRILAȘ MIHAI nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”

– art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public.”

– art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile reglementate de Legea 

nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local.”

– art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția (…) consilier județean este incompatibilă cu: lit. d) „funcţia de (…) administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de int eres judeţean ori înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean sau la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului local, respectiv la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum şi la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ- teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului judeţean”.

– art. 228, alin. (1), lit. a), e)  și f),  alin. (2)-(5) din O.U.G. nr. 57/2019potrivit căruia „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali. (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuialit. f) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: […] asociație sau fundație din care face parte; (2) În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, respectiv a consiliului județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței. (3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local sau județean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. (5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1) și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.”

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE