Incidente de integritate – 12 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

 • Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 12 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:
CARP GHEORGHE,
 
fost Senator în Parlamentul României și
Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea
 
 
 

INCOMPATIBILITATE ȘI SESIZARE PARCHET

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 august 2018 – 21 decembrie 2020,  întrucât a exercitat simultan cu funcția de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea și funcția de administrator al unei societăți comerciale, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006.

 

De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 21 decembrie 2020 – 21 octombrie 2021 întrucât a exercitat simultan cu funcția de senator în Parlamentul României și funcția de administrator al unei societăți comerciale, încălcând astfel prevederile art. 82, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
 
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către CARP GHEORGHE a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a menționat funcția de administrator pe care o deține în cadrul societății comerciale în declarațiile de interese depuse în calitate de manager (declarații depuse în anii 2018, 2019, 2020 și 2021) precum și în calitate de senator  (declarații  depuse în anul 2021).
BLĂJAN DANIEL,
 
fost Șef al Secției de Cardiologie  din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10 iulie 2017 – 13 mai 2019, întrucât a exercitat simultan funcțiile de Șef Secție Cardiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești și administrator al unei societăți comerciale, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006 coroborate cu prevederile art. 185, alin. (15) din același act normativ.

SADOVEANU IOANA,
 
Secretar al Com. Gingiova, Jud. Dolj
 

SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către SADOVEANU IOANA a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301  din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de secretar al comunei, a îndeplinit acte prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru fiica acesteia, respectiv a întocmit/semnat acte premergătoare organizării unui concurs în urma căruia fiica persoanei evaluate a fost angajată.

PEȚENCHEA BOGDAN-DUMITRU,
 
 Secretar al  Comunei Cristești, Jud. Botoșani
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  cu privire la existența indiciilor referitoare la posibila  săvârșire de către PEȚENCHEA BOGDAN-DUMITRU a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301  din Codul Penal (text în vigoare până la data de 28.07.2017), întrucât, în exercitarea atribuțiilor de Secretar al  comunei  Cristești, a semnat pentru sine la data de 11 aprilie 2017 un certificat de urbanism, în vederea realizării unei investiții prin intermediul propriei întreprinderi individuale, anticipând că prin semnarea acestui document ar putea obține un folos patrimonial.
MIHALACHE ION MIHAI,
 
Împuternicit Adjunct al Șefului Inspectoratului de Poliție Județean Olt
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării atribuțiilor de șef al I.P.J. Olt, persoana evaluată a semnat două dispoziții cu privire la soția sa (agent de poliție în cadrul I.P.J. Olt. Prin semnarea documentelor soția acestuia a beneficiat de un coeficient de salarizare mai mare pentru funcția ocupată.
 
Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 45, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 360/2002.
 
 
DISĂGILĂ NICOLETA ISABELA,
 
Director general în cadrul Primăriei Sectorului 5 București
 
 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 04 octombrie 2016 – 18 martie 2019, respectiv, 21 februarie – 26 octombrie 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcția publică de Director la Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Sectorului 5 și funcția de referent în cadrul Serviciului Urmărire Contracte Lucrări, respectiv, în cadrul Serviciului Achiziții Publicedin cadrul unei societăți de interes local la care C.L. al Sectorului 5 București este acționar majoritar, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

 
POPA FLORENȚA AURA,
  
Șef serviciu Resurse Umane – Primăria Mun. Drăgășani, Jud. Vâlcea
 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 noiembrie 2017 – 17 august 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcția publică de Șef serviciu în cadrul Primăriei Mun. Drăgășani și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în sectorul privat, atribuțiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate de către acesta în calitate de funcționar public,  încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea 161/2003.

  CHIRIAC ROBERT IONUȚ,
 
Șef serviciu în cadrul Serviciului Juridic și Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Mun. Onești, Jud. Bacău 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 aprilie 2019 – 12 martie 2021, întrucât a deținut și exercitat simultan atât funcția publică de șef serviciu în cadrul Serviciului Juridic și Autoritate Tutelară al Direcției Administrației Publice din cadrul Primăriei Mun. Onești cât și funcția de administrator în cadrul unei societăți comerciale, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea 161/2003.

 
BÂRSAN DUMITRU,
  
Inspector în cadrul Compartimentului de Contabilitate și Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Com. Jina, Jud. Sibiu
 

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 06 aprilie 2010, întrucât exercită simultan cu funcția publică de execuție de Inspector în cadrul Compartimentului de Contabilitate și Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Comunei Jina și funcția de contabil în sectorul privat, atribuțiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate de către acesta în calitate de funcționar public, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea 161/2003.

LIFERIE LENUȚA,
 
Referent în cadrul Primăriei Com. Pardina, Jud. Tulcea
 
 
INCOMPATIBILITATE ȘI CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât în perioada delegării atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de secretar general al comunei Pardina (24 septembrie – 24 decembrie 2020), soțul persoanei evaluate a fost desemnat viceprimar al comunei (începând cu data de 27 noiembrie 2020).
 
Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 242, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019.
 
De asemenea, LIFERIE LENUȚA a încălcat și regimul juridic referitor la conflictul de interese administrativ, întrucât, în exercitarea funcției publice de referent în cadrul Primăriei Com. Pardina, respectiv în perioada delegării atribuțiilor corespunzătoare funcției de secretar general al comunei Pardina, a semnat mai multe documente, anticipând ca prin semnarea, respectiv încheierea documentelor menționate anterior ar putea crea un beneficiu pentru sine și pentru soțul acesteia.
 
Astfel, LIFERIE LENUȚA a încălcat și prevederile art.  70 și art. 79, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.
 
FRUMUȘEANU ILEANA,
 
 Consilier în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova – Serviciul Fiscal Orășenesc Orșova
  
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, la data de 11 septembrie 2019, a reprezentat o întreprindere individuală, în calitate de împuternicit, în relația cu organele de control ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală Târgu Jiu, respectiv a semnat o serie de documente emise în urma controlului efectuat de către D.G.A.F. Târgu Jiu contribuabilului, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (4) din Legea nr. 161/2003.
 
 
MARINESCU GHEORGHE,
 
Consilier juridic în cadrul D.S.P. Vâlcea
 
 
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 02 aprilie 2018 – 11 mai 2020, 12 aprilie 2018 – 31 decembrie 2020, respectiv, 29 iunie 2017 – 06 ianuarie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcția publică de execuție de consilier juridic în cadrul D.S.P. Vâlcea și funcția de consilier juridic în sectorul privat, atribuțiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate de către acesta în calitate de funcționar public, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea 161/2003.

          Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. PEȚENCHEA BOGDAN-DUMITRU, DISĂGILĂ NICOLETA ISABELA, BÂRSAN DUMITRU și FRUMUȘEANU ILEANA nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 • art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”;
 • art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații: c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice. (2) În cazul existenței unui conflict de interese, funcționarul public este obligat să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-l informeze de îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoștință.”;
 • art. 82, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Calitatea de deputat și senator este, de asemenea, incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: a) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sistematic și efectiv activități comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare și la instituțiile publice.”;
 • art. 94, alin. (2), lit. c) și alin. (4) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „ (2) Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: c) în cadrul […] societăților reglementate de Legea nr. 31/1990

        , […] din sectorul public”; […]; (4) Funcționarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce privește efectuarea unor acte în legătură cu funcția publică pe care o exercită.”;

 

 • art. 96, alin. (1) din Legea 161/2003, potrivit căruia „Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice. Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, funcționar public parlamentar sau funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului”;
 • art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu pot lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.”;
 • art. 75, alin. (1), din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia„Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru […].”;
 • art. 77, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situațiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe la începutul dezart. 228, alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019,potrivit căruia„(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau […]. (2) În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, respectiv a consiliului județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.”;
 • art. 228, alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019,potrivit căruia„(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I

  titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau […]. (2) În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, respectiv a consiliului județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.”;

 • art. 242, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019,potrivit căruia „(3) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale nu poate fi soț, soție sau rudă până la gradul al II-lea cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu președintele sau vicepreședintele consiliului județean, sub sancțiunea eliberării din funcție.”;
 • art. 45, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 360/2002,potrivit căruia „Polițistului îi este interzis: i) să încalce regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, stabilit potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.”;
 • art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006,potrivit căruia „(1) Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu: g) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control în societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”;
 • art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006,potrivit căruia „(15) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) […] g) referitoare la incompatibilităţi […], sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice.

       „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

      „Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

      Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE