Examen de promovare în gradul profesional imediat superior

Agenția Națională de Integritate organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei.

Funcțiile publice pentru care se organizează examenul de promovare sunt:

Inspector de integritate, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Analiză și Prevenție din cadrul Inspecției de Integritate – 1 post;
Inspector de integritate, clasa I, grad profesional superior la Serviciul IV – Inspecția de Integritate din cadrul Inspecției de Integritate – 1 post;
Consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Registratura Generală și Arhivă din cadrul Serviciului de Tehnologia Informației, Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică – 1 post.

Documente utile: