Averi nejustificate în cuantum de 1.857.276,76 lei (aprox. 400.000 euro) – 3 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

 

Agenția Națională de Integritate a constatat existența unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate în cuantum total de 1.857.276,76 Lei în cazul a trei persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

 MANEA DANIEL,

 Director executiv al Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Orașului Eforie, Jud. Constanța
AVERE NEJUSTIFICATĂ
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 1.337.528 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de către
MANEA DANIEL în perioada supusă evaluării. 
Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel  Constanța, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către MANEA DANIEL.
EPURE GHEORGHE DORU, 

Consilier în cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Rm. Vâlcea/ Garda Forestieră Rm. Vâlcea
AVERE NEJUSTIFICATĂ
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 314.486,76 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de către EPURE GHEORGHE DORU în perioada supusă evaluării. 
Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Craiova, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către EPURE GHEORGHE DORU.
GHINEA VALERIA, 

fost Comisar la Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Constanța
AVERE NEJUSTIFICATĂ
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 205.262 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de către GHINEA VALERIA în perioada supusă evaluării. 
Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Constanța, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către GHINEA VALERIA.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

           
Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

            

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE