Examen de promovare în gradul profesional imediat superior

Agenția Națională de Integritate organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei.

Funcțiile publice pentru care se organizează examenul:

Inspector de integritate, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Analiză și Prevenție din cadrul Inspecției de Integritate – 1 post;

Consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Registratură Inspecție din cadrul Inspecției de Integritate – 1 post;

Consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Informații Clasificate – 1 post ;

Consilier, clasa I, grad profesional principal la Biroul Comunicare, Serviciul Comunicare și Relații Publice și Comunicare, Direcția Comunicare și Relații Publice, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare – 1 post.

Documente utile: