Dezbatere publică – Consiliul Național de Integritate

Consiliul Naţional de Integritate supune dezbaterii publice Proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în perioada 01 – 11 martie 2021, se primesc propuneri, sugestii sau opinii cu privire la actul normativ a cărei modificare se supune dezbaterii publice, la Secretariatul Consiliului Național de Integritate, respectiv: la adresele de e-mail: secretariat.cni@integritate.eu; secretariat.cni@gmail.com, prin fax la numărul +40 37 206 98 88, sau la sediul Agenției Naționale de Integritate din Bd. Lascăr Catargiu, nr. 15, sector 1, București, cod poștal 010661.

Documente utile: