Comunicat privind depunerea conformă a declarațiilor de avere și de interese

Începând cu data de 01 ianuarie 2024, declarațiile de avere și de interese se depun exclusiv prin platforma e-DAI (https://integritate.eu/edai/), certificate cu semnătură electronică calificată, așa cum prevede art. 21, alin (3) din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm faptul că este obligatoriu ca declarațiile de avere și de interese să fie certificate cu semnătură electronică calificată aparținând deponentului. Orice altă modalitate de semnare a declarațiilor prin mandatar ori autentificare în fața notarului public nu respectă prevederile actului normativ anterior menționat.

În acest sens, ANI va proceda la restituirea tuturor declarațiilor de avere și de interese depuse cu încălcarea prevederilor Legii nr. 176/2010, inclusiv cele transmise în format hârtie care poartă semnătură olografă.

Reamintim faptul că luni, 17 iunie 2024 este data limită până la care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 pot depune declarațiile de avere și de interese anuale, având în vedere faptul că termenul prevăzut de lege (15 iunie) este o zi nelucrătoare.

Legături utile:

Date de contact:

Probleme tehnice privind aplicația e-DAI


E-mail: helpdesk.edai@integritate.eu 

Privind modalități de completare DA/DI


E-mail: completaredai@integritate.eu 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE