Comunicat al Consiliului Național de Integritate


Consiliul Național de Integritate, în calitatea sa de garant al independenței Agenției Naționale de Integritate (ANI), aduce la cunoștința opiniei publice faptul că susține în integralitate punctul de vedere exprimat de ANI în data de 20 februarie 2023 (https://bit.ly/3YLBC7p), referitor la amendamentele depuse la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului României față de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice (L835/2022).

Consiliul consideră faptul că amendamentele, care au ca efect introducerea unui regim aparte de integritate pentru personalul din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, sunt de natură să încalce principiul repartizării aleatorii a dosarelor ANI, principul transparenței în exercitarea funcțiilor publice, să producă ingerințe în activitatea de evaluare a inspectorilor de integritate și să încalce independența operațională a acestora.

Consiliul Național de Integritate consideră că adoptarea acestor propuneri ar încălca în mod grav scopul Legii nr. 176/2010 și ar vicia activitatea de evaluare desfășurată de inspectorii de integritate prin încălcarea principiilor după care aceasta se desfășoară, respectiv legalitatea, confidenţialitatea, imparţialitatea, independenţa operaţională și celeritatea.

Astfel, Consiliul Național de Integritate nu susține amendamentele depuse în cadrul ședintei Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări din data de 14 februarie 2023 șiapreciază faptul că acestea urmăresc înlăturarea unor categorii de deponenți de la publicarea și evaluarea declarațiilor de avere și de interese, implementând proceduri distincte pentru categorii de funcții care au obligația respectării Legii nr. 176/2010.

Consiliul Național de Integritate este un organism reprezentativ, cu activitate nepermanentă, format în prezent dintr-un număr de membri desemnați de către fiecare grup parlamentar din Senat, grupul minorităților naționale din Camera Deputaților, ai Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, Asociației Municipiilor din România, Asociației Orașelor din România, Asociației Comunelor din România, reprezentanți Ministerului Justiției și ai Ministerului Finanțelor, ai funcționarilor publici și ai înalților funcționari publici, precum și ai organizațiilor societății civile.CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE