Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare şi analiză

Titlul: Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare şi analiză a documentelor în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate şi facilitarea accesului electronic la informaţii de interes public

Domeniul de intervenţie: Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA), Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul Major de Intervenţie 2.2. – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice

Valoarea totală: 19.500.000 Lei, aproximativ 4.000.000 Euro

Beneficiar: Agenţia Naţională de Integritate

Obiectiv general: Simplificarea procedurii de completare, arhivare şi analiza automată a documentelor în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate şi îmbunătăţirea accesului electronic al cetăţenilor şi instituţiilor interesate la informaţiile de interes public.

• Îmbunătăţirea accesului şi extinderea capacităţii de informare a cetăţenilor şi instituţiilor interesate de serviciile oferite de Agenţie, prin dezvoltarea facilităţilor de tip Portal;

• Facilitarea procesului de completare a documentelor de către categoriile interesate, stipulate prin lege, prin implementarea formularelor electronice inteligente specifice, completate standardizat, cu generare automată de cod de bare, semnătură digitală şi marcă temporală;

• Facilitarea creării de rapoarte şi statistici, în timp real, prin modulul de analiză automată a datelor completate în declaraţii;

• Eficientizarea activităţii prin dematerializarea documentelor constituite ca arhivă fizică în cadrul Agenţiei, prin conversie electronică, şi constituirea acestora ca arhivă electronică securizată;

• Reducerea costurilor prin utilizarea arhivei electronice şi eficientizarea fluxului de informaţie atât interdepartamental, cât şi in relaţia ANI cu cetăţenii şi instituţiile beneficiare ale serviciilor publice oferite;

• Reducerea duratei de livrare a serviciilor publice prin automatizarea fluxurilor de lucru la nivel instituţional şi reducerea timpului de acces la informaţie;

• Simplificarea procedurilor de lucru în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate şi in relaţia instituţiei cu cetăţenii şi instituţiile interesate, având ca rezultat final îmbunătăţirea accesului la serviciile oferite;

• Îmbunătăţirea timpului de analiză şi răspuns în vederea respectării termenelor legale în vigoare;

• Transparenţă şi accesibilitate mărită către cetăţean a actului administrativ;

• Creşterea gradului de instruire a personalului în vederea utilizării noilor tehnologii.