Proiectarea unui platforme digitale de conștientizare

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansare proiect „Proiectarea unei platforme digitale de conștientizare și prevenire prin care părțile interesate relevante vor putea clarifica, singure, anumite obligații care vizează cadrul de integritate, pe care acestea trebuie să le respecte”

Agenția Națională de Integritate (ANI), în calitate de beneficiar, implementează începând cu luna ianuarie 2023 proiectul Proiectarea unei platforme digitale de conștientizare și prevenire prin care părțile interesate relevante vor putea clarifica, singure, anumite obligații care vizează cadrul de integritate, pe care acestea trebuie să le respecte”, finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, în cadrul Apelului necompetitiv de proiecte – cod: PNRR/2022/C.7/I.4/1, derulat de Ministerul Justiției în calitate de coordonator de reforme și investiții.

Proiectul face parte dintr-un proces mai amplu și de lungă durată de informatizare a administraţiei publice din România, care include sprijinirea digitalizării sistemului de integritate.

Scopul proiectului îl constituie reducerea numărului de incidente de integritate prin proiectarea și dezvoltarea unei platforme digitale de conștientizare și prevenire prin care părțile interesate relevante vor putea clarifica, singure, anumite obligații care vizează cadrul de integritate, pe care acestea trebuie să le respecte.

Proiectul vizează următoarele aspecte:

1. Îmbunătățirea comunicării Agenției cu publicul, în vederea reducerii numărului de incidente de integritate;

2. Reducerea gradului de încărcare a angajaților ANI care au atribuții, care vizează soluționarea solicitărilor de puncte de vedere;

3. Optimizarea procesului de prevenire a incidentelor de integritate prin utilizarea unui instrument digital și reducerea timpilor de răspuns destinați soluționării solicitărilor de puncte de vedere.

Valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare nr. 1/4548/2023/17.01.2023, este de 2.558.500 lei (cu TVA), din care 2.150.000 lei valoare eligibilă nerambursabilă și 408.500 lei valoare TVA neeligibilă. 

Proiectul se implementează în București, pe parcursul a 40 de luni.

Data de început a proiectului este: 17.01.2023.

Data finalizării proiectului este: 17.05.2026.

Proiectul contribuie la atingerea Jalonului 165 din PNRR – Digitalizarea autorităților publice centrale din sectorul judiciar, din cadrul Investiției 4 Digitalizarea sistemului judiciar, Componenta 7 Transformare digitală (acțiuni corelative Reformei 7. Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate, din cadrul Componentei 14 Buna guvernanță) din Planul Național de Redresare și Reziliență.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

 „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”


“PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/