Proiect EMOD – „Dezvoltarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Integritate pentru eficientizarea fluxurilor interne de lucru și a modului de depunere a declarațiilor de avere și de interese în procesul electoral și anual”

Denumirea beneficiarului: Agenţia Naţională de Integritate.

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Integritate prin monitorizarea și evaluarea continuă a calității si performanței instituției în vederea optimizării proceselor administrative si adoptarea unor masuri de simplificare a furnizării serviciilor către beneficiari, prin implementarea unor sisteme informatice inovative.

Rezultate preconizate:

– Rezultat proiect 1. Procesele operaționale de asigurare a respectării normelor în materie de integritate optimizate și simplificate, în scopul reducerii poverii administrative pentru cetățeni prin intermediul unui sistem informatic care să digitalizeze fluxurile de lucru din cadrul instituției.

– Rezultat proiect 2. Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor pentru 79 de persoane din cadrul grupului țintă pentru înțelegerea abordării pe procese și implementarea măsurilor de simplificare implementate prin proiect, precum și pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate pe durata implementării proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de14.949.841,03 lei, din care valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană şi a finanţării naţionale este de 12.555.453,99 lei.

Perioada de implementare: 01 Octombrie 2019 – 01 Octombrie 2021Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Descarca document