Lansare procedură recrutare – 3 funcții contractuale de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează un concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

I. Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică, Serviciul de Tehnologia Informației, Compartiment Registratura Generală și Arhivă:

1 post contractual de arhivar.

II. Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică, Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ, Biroul Achiziții, Investiții și Logistică:

1 post contractual de consilier IA;

1 post contractual de expert IA.

Documente utile: