Lansare procedură recrutare – 2 funcții publice de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează un concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante, pe perioada nedeterminată, astfel:

Biroul Achiziții, Investiții și Logistică, Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ, Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică:

– Consilier, clasa I, grad profesional asistent, Biroul Achiziții, Investiții și Logistică – 1 post;
– Consilier, clasa I, grad profesional principal, Biroul Achiziții, Investiții și Logistică – 1 post.

Documente utile: