Incidente de integritate – 16 aleși locali

 

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 16 aleși locali, după cum urmează:

PAVEL PETRE, fost Primar al Com. Ciocănești, Jud. Călărași INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 28 iunie 2016 – 15 octombrie 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit g) din Legea nr. 161/2003 și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.
MIHAI DANIEL IONUȚ, fost Viceprimar al Orașului Amara, Jud. Ialomița INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 iulie – 28 noiembrie 2019, întrucât a exercitat simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriei întreprinderi individuale, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 23 din O.U.G. nr. 44/2008.
DRAGOMIR CRISTIAN EUGEN, Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Caransebeș, Jud. Caraș-Severin CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET
În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 29 aprilie 2021 privind darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 13.522 mp, proprietatea Mun. Caransebeș, clubului sportiv în cadrul căruia persoana evaluată deține o funcție contractuală. 

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019. 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către DRAGOMIR CRISTIAN EUGEN a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301  din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de consilier local a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru clubul sportiv în cadrul căruia persoana evaluată deține o funcție contractuală, respectiv darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 13.522 mp, proprietatea Mun. Caransebeș.
DEACONU ALEXANDRU-ȘTEFAN, fost Consilier local în cadrul Primăriei Sectorului 1 București(mandatul 2016-2020) INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, în perioada deținerii funcției de membru în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București a exercitat simultan și funcția de secretar coordonator al filialei ALDE Sector 1, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 95/2006 coroborat cu prevederile art. 187, alin. (13) din același act normativ.
TURCULEANU CONSTANTIN, Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Bârca, Jud. Dolj INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului 2016 -2020 de consilier local, societatea comercială al cărei administrator este fiul persoanei evaluate (în calitate de prestator), a încheiat la data de 19 mai 2020 cu Primăria comunei Bârca (în calitate de achizitor), un contract de prestare servicii, pe durată determinată de 1 an, încălcând astfel prevederile art. 90, alin (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.
BOLDIȘ CORNELIA ALEXANDRA, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Rodna, Jud. Bistrița-Năsăud CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 30 decembrie 2020 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rodna în anul 2021, printre care și o taxă de utilizare a terenului sintetic din comună, exceptați de la plata taxei fiind elevii liceului din localitate, precum și sportivii legitimați la cluburile sportive din comuna Rodna, deși, la data adoptării hotărârii, soțul persoanei evaluate, era legitimat la un club sportiv din comună. Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu prevederile art. 228, alin. 1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019.
BALAȘEI IULIAN, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Frumușica, Jud. Botoșani INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de consilier local, întrucât societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de administrator și calitatea de asociat unic, a încheiat un contract de prestări servicii la data de 16 octombrie 2019 cu o școală aflată sub autoritatea C.L., în baza căruia a emis o factura în valoare de 8.568,00 Lei. 

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 90, alin. (1)din Legea nr. 161/2003 (dispoziții legale în vigoare pentru perioada supusă evaluării).
FARCAȘ NICOLAE, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Hodac, Jud. Mureș CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET
În perioada exercitării mandatului 2016-2020 de consilier local, a participat la emiterea, respectiv la adoptarea de acte administrative care puteau produce folos material  pentru fiul său (persoană care deține calitatea de fermier din 2016), după cum urmează:
– a semnat  la data de 15 aprilie 2020, în calitate de membru al Comisiei de specialitate juridice, Raportul prin care a fost avizat proiectul Hotărârii C.L. Hodac din data de 15 aprilie 2020;
– a participat (votând „pentru”) la adoptarea Hotărârilor C.L. Hodac din datele de 16 martie 2020 pentru  aprobarea  regulamentului  privind  atribuirea  directă a contractelor de închiriere a pășunilor proprietate privată ale com. Hodac și 15 aprilie 2020 pentru aprobarea documentației de atribuire directă a pășunilor proprietate privată a UAT Hodac, deși eraobligat să anunțe interesul personal pe care îl avea și să nu participe la emiterea Raportului din data de 15 aprilie 2020 respectiv la adoptarea Hotărârilor C.L. Hodac din datele de 16 martie 2020 și 15 aprilie 2020. Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) și alin. (2) – (5) din O.U.G. nr. 57/2019.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către FARCAȘ NICOLAE a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301  din Codul Penal, deoarece aceste acte administrative au produs folos patrimonial pentru fiul său: în temeiul Hotărârilor C.L. Hodac, la data de 19 mai 2020, fiul persoanei evaluate a încheiat cu locatorul C.L. Hodac (prin primarul în funcție), un contract de închiriere, prin atribuire directă, pentru suprafața de pășune aflată în domeniul privat al comunei Hodac, iar în baza contractului, a încasat de la A.P.I.A. – Centrul județean Mureș subvenții în sumă totală de 609.757 Lei și a realizat venituri impozabile din activități agricole în sumă totală de 98.109 Lei.
TOADER VASILE, Consilier local în cadrul C.L. al al Com. Cocora, Jud. Ialomița CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET
În perioada exercitării mandatului de consilier local 2020 – 2024, TOADER VASILE a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 21 februarie 2021 privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei, hotărâre în urma căreia TOADER VASILE (în calitate de locatar) a încheiat la data de 24 martie 2021, cu Primăria comunei Cocora (în calitate de locator), un contract având ca obiect închirierea pe o perioadă de 1 an, a pajiștii aflate în domeniul privat al comunei. 

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019.Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către TOADER VASILE a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301  din Codul Penal, întrucât, în exercitarea mandatului de consilier local, a îndeplinit un act (a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei) prin care a obținut un folos patrimonial pentru sine (încheierea contractului prin care a fost închiriată persoanei evaluate în calitate de locator pajiștea aflată în domeniul privat al comunei, pe o perioadă de 1 an).
DRUGAN PETRU, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Hălchiu, Jud. Brașov CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV 
În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la data de 10 mai 2019 la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L pentru aprobarea încheierii contractelor de închiriere prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune proprietate privată a comunei Halchiu. Ulterior adoptării Hotărârii C.L, la data de 14 mai 2019, Primăria comunei Hălchiu a încheiat cu tatăl persoanei evaluate un contract privind închirierea prin atribuire directă a unei suprafețe de pășune aflată în proprietatea privată a comunei.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 şi cu prevederile art. 75, lit. a) şi art. 77 din Legea nr.393/2004 (dispoziții legale în vigoare la data săvârșirii faptei).
TOMUȘ DOREL, fost Consilier județean în cadrul C.J. Alba și Director general adjunct în cadrul unei societăți al cărei acționar unic este Ministerul Economiei INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 09 iulie 2018 – 28 martie 2019, întrucât a deținut și exercitat simultan cu funcția de consilier județean în cadrul C.J. Alba și funcția de director general /director general adjunct în cadrul unei societăți comerciale a cărui acționar unic este Ministerul Economiei, realizând venituri de natură salarială atât de la societatea menționată anterior cât și de la C.J. Alba. 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
NECULA SAMOILĂ, fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Hălchiu, Jud. Brașov CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului 2016 – 2020 de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la data de 10 mai 2019, la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. pentru aprobarea încheierii contractelor de închiriere prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune proprietate privată a comunei Hălchiu. Ulterior adoptării Hotărârii C.L, la data de 14 mai 2019, Primăria comunei Hălchiu a încheiat cu o întreprindere individuală – al cărei titular este fiul persoanei evaluate, un contract privind închirierea prin atribuire directă a unei suprafețe de pășune aflată în proprietatea privată a comunei. 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 și cu prevederile art. 75, alin. (1),  lit. a) și art. 77, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 393/2004 (dispoziții legale în vigoare la data săvârșirii faptei).
GLODEANU MARIA MARINELA, fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Șirineasa, Jud. Vâlcea CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016-2020), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 14 iunie 2019 referitoare la aprobarea plății redevenței către Primăria Comunei Șirineasa de către asociația în cadrul căreia unchiul persoanei evaluate deține funcția de președinte.Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 77 din Legea nr. 161/2003 și prevederile art. 75 și art. 77, alin. (1) – (3) din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 04.07.2019).
MARTIN CRISTINEL MIHAI, fost Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Tecuci, Jud. Galați CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – 2024), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local, a participat  la data de 13 iulie 2021 la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. privind numirea administratorului/directorului general unei societăți. Ulterior adoptării Hotărârii C.L, a fost numit la data de 15 iulie 2021,  administrator/director general al societății, prin încheierea unui contract de mandat.Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019
CÂRPIAN ION, Șef ocol la Ocolul Silvic Moldova Nouă șifost Consilier local în cadrul C.L. al Orașului Moldova Nouă, Jud. Caraș–Severin CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la adoptarea a două Hotărâri ale C.L. din data de 23 mai 2019 și respectiv din data de 18 mai 2020, ce priveau activitatea Ocolului Silvic Moldova Nouă, persoana evaluată deținând la momentul adoptării hotărârilor funcția de șef district, respectiv șef ocol în cadrul Ocolului Silvic Moldova Nouă. Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, prevederile art. 75, alin. (1) și art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004 și prevederile art. 228,  alin. (1) și (2) din O.U.G nr. 57/2019 (în vigoare de la data de 05.07.2019). 

De asemenea, în calitate de șef ocol, a semnat la data de 18 mai 2020 o serie de documente care au stat la baza adoptării Anexei nr. 1 la Hotărârea C.L. din aceeași dată, în condițiile în care deținea, în același timp, mandatul de consilier local în cadrul C.L. Moldova Nouă. 

Persoana evaluată a încălcat astfel și prevederile art. 40, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 59/2000.

          Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. DRAGOMIR CRISTIAN EUGEN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 • art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”;
 • art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prevăzute în art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.”;
 • art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcția de primar și viceprimar, […] este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: […] g) calitatea de comerciant persoană fizică”;
 • art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcția de […] consilier județean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: […] d) funcția de […] director general, […] la regiile autonome și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ- teritorială respectivă, cu excepția reprezentanților în adunarea generală a acționarilor la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administrație ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat sau confesionale și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sau a altor reprezentanți ai instituțiilor publice din subordinea unităților administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deține participație, în cazul consilierului județean”;
 • art. 90, alin (1) și (2) din Legea nr. 161/2003,potrivit căruia „(1) Consilierii locali  […] care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local  […] respectiv ori cu societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local.”;
 • art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”;
 • art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu pot lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.”
 • art. 75, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia„Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclus.”;
 • art. 77,  alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situațiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.”;
 • art. 228, alin. (1), lit. a) și e) și alin. (2) – (5) din O.U.G. nr. 57/2019potrivit căruia„(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul V din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia. (2) În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, respectiv a consiliului județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței. (3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local sau județean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. (5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1) și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.”;
 • art. 40, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 59/2000, potrivit căruia „(3) Personalul silvic angajat cu contract individual de muncă este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial.”;
 • art. 23 din O.U.G. nr. 44/2008,potrivit căruia „Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerțului.”;
 • art. 178, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 95/2006potrivit căruia „(1) Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu: f) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control ale unui partid politic”;
 • art. 187, alin. (13) din Legea nr. 95/2006potrivit căruia”Dispozițiile art. 178 alin. (1) lit. f) referitoare la incompatibilități, ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese și ale art. 178 alin. (5) se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliului de administrație. Nerespectarea obligației de înlăturare a motivelor de incompatibilitate sau de conflict de interese apărute ca urmare a numirii în consiliul de administrație are ca efect încetarea de drept a actului administrativ de numire în funcție a respectivului membru al consiliului de administrație.”

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE