Îmbunătăţirea mecanismelor de verificare a regimului incompatibilităţilor şi conflictelor de interese la nivelul consiliilor locale/ consiliilor judeţene din România

Titlul proiectului: FT 2007/19343.01.11/AC 19 – Îmbunătăţirea mecanismelor de verificare a regimului incompatibilităţilor şi conflictelor de interese la nivelul consiliilor locale/ consiliilor judeţene din România

Finanţarea proiectului: Proiect finanţat de către Comisia Europeană în cadrul Programului FACILITATEA DE TRANZIŢIE

Valoarea totală a proiectului:
 353.559 Lei, aproximativ 82.223 Euro

Beneficiarii proiectului: Institutul pentru Politici Publice şi Agenţia Naţională de Integritate

Parteneri: Institutul pentru Politici Publice şi Agenţia Naţională de Integritate

Durata de implementare a proiectului: 9 luni

Perioada de implementare: 20 ianuarie 2010- 20 septembrie 2010

Obiectiv general al proiectului: este acela de a contribui, prin mijloace proprii, la promovarea transparenței și a integrității în administrația publică locală din România, respectiv la combaterea potențialelor surse de corupție reprezentate de incompatibilități/conflicte de interese ale aleșilor locali.

• Identificarea și promovarea bunelor practici europene în materia prevenirii/combaterii/eliminării incompatibilităților și conflictelor de interese drept potențiale surse de corupție în activitatea aleșilor locali;

• Eficientizarea activității curente de cercetare/identificare a conflictelor de interese și incompatibilităților exercitată de Agenția Naționala de Integritate, printr-o mai stransă colaborare cu societatea civilă;

• Promovarea unor instrumente eficiente de verificare a regimului incompatibilităților și conflictelor de interese în rândul aleșilor locali.

Activităţi:

• organizarea grupului de lucru al proiectului, diviziunea responsabilităţilor şi elaborarea metodologiei de documentare alternativă a conflictelor de interese/ incompatibilităţilor la nivelul eşantionului de consilieri judeţeni/ locali stabilit;

• documentarea încrucişată a integrităţii/ transparenţei în ceea ce priveşte declararea intereselor şi identificarea potenţialelor cazuri de conflicte de interese/incompatibilităţi la nivelul eşantionului de consilieri judeţeni/locali;

• vizite de lucru pentru investigarea a 5 studii de caz;

• organizarea unei conferinţe regionale pe tema mijloacelor eficiente de combatere a corupţiei la nivelul oficialilor aleşi, cu o participare a minimum 3 reprezentanţi din state membre;

• elaborarea Ghidului Practic – Metode eficiente de identificare a stărilor de incompatibilitate / conflictelor de interese la nivelul aleşilor locali – util în activitatea de investigaţie a Inspecţiei de Integritate din cadrul ANI şi prezentarea sa în cadrul unui seminar intern cu inspectorii de integritate.