Legitimitate și responsabilitate pentru o mai bună protecție a avertizorilor de integritate – LAW

Titlul proiectului: Legitimitate și responsabilitate pentru o mai bună protecție a avertizorilor de integritate – LAW

Codul proiectului: 101142981 — LAW — CERV-2023-CHAR-LITI

Beneficiari și parteneri în proiect:

Transparency International Romania – coordonator;

Transparency International Bulgaria – partner;

Agenția Națională de Integritate – partner.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la eforturile naționale și ale Uniunii Europene de a susține și proteja avertizorii de integritate și de a consolida capacitatea autorităților naționale și a practicienilor din domeniul dreptului de a asigura căi legale de protecție a avertizorilor de integritate.

Activitați implementate de Agenția Națională de Integritate:

WP1 – Management de proiect – Manager de proiect si Responsabil financiar

WP2 – Traininguri, workshopuri și seminarii pentru grupul țintă, în România și Bulgaria

Task 2.1 – Dezvoltarea termenilor de referință comuni și a metodologiei generale pentru traininguri, workshopuri și seminarii – 1 expert formator implicat

Task 2.2 – Training pentru îmbunătățirea cunoștințelor experților care activează în domeniul protecției avertizorilor în interes public – 3 experti formatori implicați

WP3 – Invățare reciprocă și schimb de bune practici

Task 3.2 – Raport de evaluare a avertizărilor în interes public primite de Agenția Națională de Integritate (ANI) – 3 experți formatori implicați

Rezultate așteptate:

  • Minimum 180 de persoane și instituțiile pentru care acestea lucrează vor avea cunoștințe îmbunătățite cu privire la aplicarea corectă a cadrului legal național care transpune Directiva Uniunii Europene 1937/2019.
  • Minimum 60 de reprezentanți ai societății civile din România și Bulgaria vor avea capacități sporite și cunoștințe îmbunătățite prin intermediul workshop-urilor tematice organizate în cadrul proiectului (privind avertizarea de integritate în contextul noilor legi recent aprobate în România și Bulgaria).
  • Minimum 180 de studenți din cele două țări vor participa la seminarii tematice privind protecția avertizorilor de integritate.
  • Minimum 150 de experți în domeniul avertizării de integritate vor fi invitați să facă parte din grupul de networking online, pentru a crea o comunitate de experți în acest domeniu, prin punerea la dispoziție a unui spațiu sigur, pentru a schimba păreri în mod liber și pentru a învăța unii de la ceilați.
  • Cel puțin 3 milioane de oameni, inclusiv potențiali avertizori de integritate, vor beneficia de o mai bună informare despre drepturile și obligațiile lor conform legii, inclusiv despre canale de încredere pe care le pot utiliza pentru a semnala nereguli și despre sprijinul adecvat.
  • De asemenea, campania de comunicare va contribui la creșterea constientizării și la înțelegerea în rândul publicului larg cu privire la canalele de raportare existente și la procedurile de raportare a neregulilor, precum și cu privire la drepturile prevăzute în legislația națională și în Directivă.

Perioada de implementare: Martie 2024 – Februarie 2026

Personal Agentia Nationala de Integritate: Manager de proiect, Responabil financiar și 3 experți Formatori  (Integrity and training experts, conform Cererii de finanțare)

Buget: 257.881 euro, reprezentând un procent de 90% asigurat de finanțator și un procent de 10% asigurat de parteneri, din care Buget Agenția Națională de Integritate : 66.447 Euro

Finanţator: Comisia Europeană